ࡱ> c+ Root Entry0='@W`ר*)DE_MO_VERSION_7000" )`\/땕*)swXmlContents`\/`ר*)ModelStampsA W"#$%&'FRoot Entry0='@W`ר*)DE_MO_VERSION_7000" )`\/땕*)swXmlContents`\/`ר*)ModelStampsA * !"#$%&'()-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~January 05, 2015Default'Wednesday, October 09, 2013 1:10:40 PM$Monday, January 05, 2015 4:00:06 PM RAndrewsComponent Type SW-AuthorSW-Author(Author) SW-Comments SW-Comments(Comments)SW-Configuration Name*SW-Configuration Name(Configuration Name) SW-Created Date SW-Created Date(Created Date) SW-File    !"#$%&'()*+,-./013456789:;<HIJKVNOPQRSTUbXYZ[\]^_`adeNameSW-File Name(File Name)SW-Folder NameSW-Folder Name(Folder Name)SW-HasDesignTable SW-Keywords SW-Keywords(Keywords)SW-Last Saved By SW-Last Saved By(Last Saved By)SW-Last Saved Date$SW-Last Saved Date(Last Saved Date) SW-Long DateSW-Long Date(Long Date)SW-Short DateSW-Short Date(Short Date) SW-Subject SW-Subject(Subject) SW-Title SW-Title(Title)Oh+'Oh+'0 X`lx RAndrews@z*)@P՜.+,՜.+,D՜.+,@ (0 0 moHeader_csu_CStringArrayalaprade kmcclearyRAndrewssuObListmoLogs_c moStamp_c=LCreatedPart4 =LCreated Annotations =LCreated =LModified Front Plane =LCreated =LModified Top Plane =LCreated =LModified Right Plane =LCreated =LModifiedOrigin =LCreatedLights, Cameras and Scene =LCreated Design Binder =LCreatedComments =LCreated Solid Bodies =LCreated Surface Bodies =LCreated =LModified Material <not specified> =LCreated Ambient =LCreated ?PDeleted Directional1 =LCreated ?PDeleted Directional2 =LCreated ?PDeleted Directional3 =LCreated Equations b=LCreatedSensors ?PCreated Directional1 ?PCreated Directional2 &URCreated URModified NTModified ITModifiedSketch1 URCreated4Revolve1 URCreated5Mirror1 TCreated8 Favorites TCreated9History=LD moExtO UR{#qځHXxUr0w!L3IMHT$@/l,4΍]ݷzϟڀ3w=yFY~&>>~D4Ӱ`_p2;һۛG+4_ tيb1,ȺPͶ+Ml H(p q tA!;)E Puf S?}P)tU˺K`~54ÔʷҵX9K5T'mR^'F{ ؄ Cn'\α${uHB ,w;TLKB/k疃>@}+ox3zǀ=B)lx}Rﯼ+8=W4Voz>*.tZf7ϫg^*2!.[|p1.LbkZN'tA$",C?)i'AҜKʲeH:Tk+ǢmN%[59MLA*>J]O 6*q9OFkA w۵7;ER>IK%)-<yݠuZiMV5mRozox 4޹4_z˫z ڿUy?#qځHXRxTk@j]{Pk-^( ǂhWR+BMHf^]Q={O ĿLiB+.ty{ߛ˰pob`ކ2*;.C^?ml@ƈa2 {b@h7j,-pH~dx ttg#=2A8os?02@TCUxV$$%eg(ay @v)C C%mWfd`p\L؅A ( dèl]G%` @= F@]f@&`v-iYJޠ\>u6%"֧hY_֡Hy WI'>)U\YV]m.cYvm۳dQ"PT򩧗_^ڶM~ ,q11O8(˛U%0#ĐOﮞT"Cy@h$ZW>͢\$U"j6 I/}d{ng"tʥŰǮ61gд"mUrVdq\`d&) = $T,+tLݓmqN:lt{ojAQ4ΘHHOWJ|N{ i&ZA jq.Pi {ih5zWc|QU 'L#aosshatch CONTINUOUS TanHidden HIDDEN Dimensions CONTINUOUS Explodelines PHANTOM DiameterDim CO?5moBomInfoMgr_c uoJournal_cDesign Journal.docOSMod@@)#qځHX xRn@(%U%K,($$'$B"P ǎlC? *_`ç ùvu;}s|DDϏz3z;g-(/ HVte.B}_Gg0ǭv)SjV H߲sqn(='tNTINUOUS Centerlines CENTER ArcLenDim CONTINUOUS LinearDim CONTINUOUS OrdinateDim CONTINUOUSuiUserModelEnv_calaprade{ J;'M?a^DOοJ0?vm? 1{?)VVݿ?'ݿ]NB???s-??^ ????& kmccleary c ;f? ڿUy?3\2!?@Hy$y?;f ڿTy??ٔ>??bl ???F¶}/P\KN"[= IXxvԋV >p[&T QLWp$20 H8A{1@G}]@e.<_QuK'r 5zl^^ T$VgzArzP{|VHI?beq Ha^r ]<r{te]Y&&@-HӠ~vG.B|rjADn/>ssLGc~8XFLP?w3dcQ 9Z*C zP_;Y'?Ip?~,Rr3P>?{????~,Rr?~,Rr3P>?3P>moDefaultRefPlnData_c moRefPlane_c Right Plane?`<.pPnFwՖB|R!TmM Br|x3#qځHXRxTk@j]{Pk-^( ǂhWR+BMHf^]Q={O ĿLiB+.ty{ߛ˰pob`ކ2*;.C^?ml@ƈa2 {b@h7j,-pH~dx ttg#=2A8os?~,Rr3P>?{????3P>?3P>~,Rr?~,RrmoDefaultRefPlnData_cdmConfigMgrHeader_cdmConfigHeader_cDefaultDefaultDVTΞxZrB=Zqιu?<Dr&+<|cl gk&;[y.af eņn(ҳ!71/37$3?71/1=(>?02@TmoBCModeInfo_c URDefaultMaterial <not specified>DefaultSteelDefaultDefaultsu_CStringArrayNTDefaultDefaultfRevolve1gM#qځHX@?#qځHX?#qځHXAx]O0MMe_0a1| 7u;@u[s=-,蝗y>i{7,%PJ.r:-c|U4ЛYO֡Hy(7I'>*Ut-Z[,YY2B(u \ˇ mۦ}T@8ˆ@xrh D}2JBp:v6bz֧A%P00.֕( 1EUm.\8h`Y2=jS@:RbԌcW1m?LhZ* ^95Re812„IC*99?Jgn_^u<\'N~M#hX#ɑqpAirror1DefaultfgDefaultDDefaultDefaultDefault@33?@33?)#qځHXRxf`A!71/37$3?71/1=(>?02@TCUxV$$%eg(ay @v)C C%mWfd`p\L؅A ( dèl]G%` @= F@]f@&`v-#qځHX?$@|A7MTK!W U> @"WE*~q8 M;5Upd~>~OdQ@? Motion Study 1CM_MOTION_LOAD_1#qځHXmoVersionHistory_c=L0moDateCodeHistory_c4zO\TX#qځHX+xN0EH=PSE} $6&$bgGlXsgp- 䢊s)*9MGG}z><<Hy{*эRh{)2Q:R82@(z|)JE40wSץCTCӹˆ@xoE25J 0S^ 1^0c $nF,8McsLuqt$Oq/ Tw3"b¥ťY֮x +pwܱ9x_9|3>^q40&\gi*ZBF*?m3Jdq=NGi< moBiography_c04( Service Pack 3 "f#`C:\WINDOWS\system32\j C:\WINDOWS\j :J:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\08#C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j #C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j aJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Templates and Sheet Formats\Part.prtdot0804( * M{Kzh#gC:\WINDOWS\system32\j C:\WINDOWS\j J:\5#C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j #C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j aJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Templates and Sheet Formats\Part.prtdot5Wh#`%*j *j VJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Templates and Sheet Formats\5*j *j *5\( * [Q*y3*y3:J:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\y3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\y3EJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Part.prtdot3Js* y3* y3:J:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\ y3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\ y3EJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Part.prtdot3\( * 7*'2*'2J:\Elecrtic Hysteresis\`o(*'2*'2*`o(r*(2*(2*Pi(*(2*(2*Pi(\( * * 2* 2%J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\0_* 2* 2*0_5|/*@ 2*@ 2%J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\_*@ 2*@ 28J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\MTD-20 SOLID.SLDPRT_\( * w8(*bject_cmoCStringHandle_cCJ:\Customer Solid STEP Files\MTD Disc couplings\ 2*\ 2* _*\ 2*\ 28J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\MTD-20 SOLID.SLDPRT _o_(*] 2*] 2* _*] 2*] 2* _\MTD-20 SOLID.SLDPRTI MTD-20 SOLID URVT{ URNTPORI,ZRII RIRo Q[ZRRZRIR<NRI)ZRIIRIIZkIR[ZRIRRIR;MRI'RZIRQII RIRiRI [ZRIRRIRI9LRQ&RRIIQR[RIIRZRRg[ IR[ZRRRZI RR7KR$RIIRIIRIRZRRf I[ZRIRRII R5JIR#IRIIRIRZRRdIR [ZRRRZ R4JRIR" IIRQIIR!ZRRIIRbRI I[ZIQRRI RR2I[IR!IRIIR'RIZRZ[a I[RRRII R[0HRRIIQIR,IRRIIQ`Z R[IQRR/GRRQIR0R[RRR^IR RRRRZIRI-FRIRIR4IRZRIIRZWIR IIRIIRR+ERIRIRI7RR[RIIRIRSRI RQIRRR)DIRIQRI:R[ZRIRIIRRIRPR IZZZIRR(DRRIZ<RZRIRIRZRRO I RRIRI&C[RIQI?R[RIRR[RIIM QR RRIR$BRRRRIRARZRRIIRZRILIR RIRIR#ARRIIIDRZRIRIRZIRIIR IRIR!@IRIIRIRFRIZRIRQRRIRI IRRIRZR ?RIRIIR[RRIR[ZIRFR [RIZR?RIRQIKRIRRZRGIIRIRZRI>IRIRIMQII RIRZIRII RI[ZRI=RRRQQOR RRRFIRRIR[ZR<RIRRIRPR[I RRZZERR ZR[ZR;IRIRI[RR RIR[ZDIRR [ RIR[ZRR;[IRIRIUIZ RIRZCIRR I[ZRIR:RRIQRVI[Z RIRZZIR@IRIR IR[ZRI9RRIXZIR[Z RRZR@RII!IR RIR[ZRI8RIIZIR[ZRIRI?RII#RI RI[ZRI8RIRI[RR[ZRIR[R>RI"R IR [ZR7RRI]IRR[ZRRZR>R#R RIR [ZR6RRI^R[ZRRZRI=[#QR ZRI [ZR5RIRRI`IR[ZRIR[IR=#I RI[ZR5RIRIaIRRI [ZRIZC# IR[Z R4RRIbRI [ZRIRIQ<RI #IR IRI[Z R3RRRIdZ [ZI[=I "RI RI[Z RI3RIZIeRR[RZIR;I Z IR[Z R2RIfQIIIZ<I RI[ZRI 1RRIgRRIR:I IR[ZRI 0IRIQIiZIQZ;IIR RI[ZR 0IIkRR RIR9IR IR[ZR /RZIkQRI IRRI9IRI RI[ZRI .RRIlRII 9IIR IR[ZR .[IRRlZ IR8II RI[ZR -RRRnIRRI8I IR[ZRR,RRQoIRI8IIR RI[ZRI,[IIpIRR IR7IR II[ZR+RIqIRR IRRI7IRI RI[ZRI+IRRRIrRIR RI7 IR [I[R*IRRrRIIR7 R RRI)R[ZRsRI[IR6 R RR)RIRItZRRI5R IRIR(RIvRI5RI[ R IR'RRRw5RIIIR RI RI'[RIRwZ4RIIIR ZI R&RIxIIR4RQQR RI&IRRRIyI QRRI4IRRR RRI%RIRRyI RRI4IRRRI IZIR$RIQzI I4IR[I QRI$IRIRI{I 4ZRIR IZ#[RR|I 4R IR RIIRI"RRIR|I Z3Q!R ZIRI"RII} IR3#I I [!RR[} IIR2[& IR Q IR!IIIR~ IIR2RI' I R RI RI RR2RII) I R R RIRR~[ RRI2IRR+I [R IRRIRZRRI2IRR+I IQ"RQRRRRIIRRI2R*I IRI#ZI[IRR4R+I IRI#RRIRRRZI2I+I R"IRRIRZIZRRI1RI )I RQ#RQRIRIRRRI1RI 'I RI#IIRIRRIRRI1IRI &I RI #RIRIRRI1IRR$I RI "IRRIRR[RRI1[#I RII !RRRIR RIIZRI1RR"I RIIRIRRIRIRRRI0[ R I RIRRIR RRI0RI RIIRIRRIIZ ZRI0IRI I RIIZIRRR R2IR R IQ RIRRIRRI IIR0 ZIR RIRIRRRI R/[IR RIIRIRRIIRR 0RIRZ RIRRI 0IRI R RIRIRRI I I0IRR Z RIIRRIRR R0Z R RIRIRIRRQ RI I RI/[ I IR RI RRIRI R RRI/RI  IZ RI RIRZR R RQR/IR I  R RIQ  RIR/IR R Q IRRI  R2 [  IIRRQIIR [ I/R I IR III Z  R /RQ I I IR[IRRIR  [RI/IR I R RIIRIIRIR I IQR/  [RIRRR IR.RI R  RRR[RRI I I/IR  IRRR[IRRI R/[ Q RRRRIZ R RI/  IRIIIR R R R.RI I I RII!IRRI  IR.IR  R$IIRIIR R I / R R RQ% QIRRIR  R/  RIRI' I RRRI I R RI.RI I IRIR) R RIRRII R IR.IR  R+I[ RIRZ I 1 R IR+I RIRQR  .R Z RIR+IR RRRI R I RQ.IR I RRII+IR RIRR R R. R! RRI*IR IIRIR I R .Z " IRR *IR RR R RI.RI R$ II (IR RIIRI I IR. ' IR &IR RIRRR R R [-[ R) R$IR R[RR R .RI R* ZR#IR RIRIIR  I RZ.IR - IRZI!IR RRRIRZ I R. R/ RIRRIR I  .RI R0 IRIRIRIRR R  RI.IR 3 RIR QRRIQ I R. R5 [Z[ RR[RIIR R R .RI R7 IRRRRIRRRI R R.IR 9 RIRZRRZ I R [. R9 IRR[RIQRRI [ R .RI 9 RIR R[IRI I IR. 9 R ZRIRRI .R R: R IRRZ I I.IR Z9 IRII IIRRIRI R Z. : RR IRZR R .RI R: [IR  IRIRIRI RI.IR R:  II / : IR IIRRIRIQ RI.RI : RRII RRIR [ R. I: RRI RIIR RI .R R; I R IIRRRR IR IR.IR R: I  RRRIRR R / ; RRII  IRIRIQRIR R RI/R R; IRIR  IRI R Z [.Z R9 R RRZIRIQ R I RI.R I7 I IIRIRR R 0IR 6 Z[RII RRRIIRZ I RI.Z 4 IR I ZRIRIR~RI IR R.IR 1 IR RIRIR~ RI RI/ R 0 RR QRRR}IR ZR R.RI . IZRI RQIZR|R I RI/ [+ II I RRIRRZ|I RR R.RI ) R IIRR|IR RI RI/IR ( IRR IRR{R I R.R % IRQ [IRIRIz[ R RI/IR R# ZRI R RRIRRIzIR RI R/ I! IR" IRRRIyQI I[ I/I I RRII$ RRIZwR I 0R R RQI I& QIRIRIRw I[ RI/RI " R( IRRIRvIR I 0 # RII* RRRRIRuR RQ IR/RI % II - IRRIRtR RR Z0 ( R. IR[IRtR R/RI I* IRR0 QIRIIRsIR I RI0 , RI 3 RIRRIrI R 0RI I. IZR4 RRRRIqR RI IR0 R1 RRR6 IZIRpR 0RI I3 RRQR 9 I[RZp II R0 R5 R9 R[IRIIQRnR RI R0RI I7 RIZR9 RIRRIRmIQ [ 1 R: QRR : QRRRIlRI RI R0RI I< I 9 ZZRIkR I RI1 >RR R9 R[RRjR 1R I>[IZ : R[IiR [I R1 R>R: RIIZIRgR R RI1IR I>RRRI I9 RIQRIfR ZR 1R R> I I: RIRIRRReR RZ R1IR I>I: RRRcR QI RI1R R?IRR : IRZ[IQc[ I 2R [> R: RZIRaRIR IR Z1RI R<RRR R: RIRRR`RZ IR2 :II ; RRIR_R R RI2I 8[R; IIRI[R]R Z2[ 5 RI I: I RIRIR[R I R2IR [ 4II I8 R IRRIRRIZI R R2R I2Z[6 RRZR IRRXI [ I3IR R/RIR 4 RZ RRIWI R R RI3R R-IR 2 R R[!RZTR I R 4 I+IRI I 0 R R!RIISR I I R3I Z)RRR. R"RQI R R3R &R R, R IR"RIRO[I [R! I4R $RI* Z RRI#IMRR R!I QI4RI #Z ( RI#IRKQ !R RI4Z ! IIR % I RI$RI[I " R5IR R#Z $ IRRI%IHRR I"R 5RI I$RQR I" I RIR%IRDRI R!R 6 ['ZR [ RIR%RZRBIR R"R R5IQ )RQRI R RIRZIR&RR?RI "R R5R R,ZII! I RZR'RR=I[ [R"R IR6R R.RQR [# I RZIZ'RRR:RR I IQ6QI 0ZI % RIR[Z(IR7RI II I6R [3Q( I [R[Z)IR5RI I I Q7R I6 RIR) I R[Z*IIR0RI ZI R7I I7 RQ, [R[Z+R.RI R7R :RIRI. R[Z,IR(RI RI R8R <RIR0 R RZ-RRR#RII RZR R8I R?RIRI2 R RZ.IRIRR[  R R8R RARIR5 IRZ/IIRRIR  R9 BRQRI7 I RZ0IRIIR RIRZ " RR9IR B[RR9 I RZ2 RQIRIZ " RZ9RI RCQRI; I RZ3 R !I I:R BR>[ R RZ4Z  R I;R RBQRI> RZ6RIR I R R;I RCRRR>R RIR9I IR RR;R BIQRI>R RIR9RII[ IR ZR RR< ICIR> I R[IR; RRIIR[RIR I>IR CRIQRI> I R[IR=IRIRIQR R RR=I ICRRR? RZI?II  I IR=R ICRIRR>R [RZRAI  I>Z [CZ R=I R RZRIAR IZ RR?R RD[RI:I RZRI@RI  Q I@I CIR 8R IIZRARI IQ RR@R RDZ6 IRBQR R RIAR RDRIRI [ 4 RCI[I  IRBR IDII2 RDII  R IRCIR DQRR0[ REIZR  RR RIDQI RDIR.I [RIRERRIR IR IZDR [ERRIRI+R RIRFRRRIR RI RIRER IDRIR [)R RRRIHIIR RIIR RIHR D[I'I IR[RIIQRRIRIR IIIR IERRRI %[ IRZRKIR IKI [ERII" IRZLRIR RI[LI RFRRI RZRMRQ[ RIIRMR RERR" RIRORIIZ IIROR EIIZI$ RRIRZRQR RIZRQR RFIZR ' RRRIU[RIIRIRIQRU[R [FRI) R[R\ R[R ZEIRR+ IR[IQ FRR R. RZIRI FR0 ZIQI IG[RI[2 ZRIQ RGRR I5 IRR [GZIII7 R[IRR RHRRI : RIIR[QIR RGIZ; RZRR IGIIRR> RIZR HIR RA RIRR IHRIA RIR[RIR RHRRIRB R[RR[ HRIR RB RIZIRZ [IZB[ ZIRRIR IRRIRRBI RRRRR RIRIRI ZCR R[RR RIIBR [RIR RHRZIICI IZ[R RIRRRI C[ [RIRI II[IR ID IR[RII IIQC ZI IIZIR[C R RZIRI IIIRR RDR I I[RI J[QCI [!ZIRIR JRIIRDR !IRIRR JRRI RD[ "RRR IJRZR IDQ "I[RII IKRRD #IRI RK[II[RDI [$R[I RKI[EI $R[RRR MZR IE[ %RRRR R[MRZZE %IRI RMIRIER &IRII RMRRIR[ER R'IQRR IM[IRI RF 'IRR IMRIR E (RI MREI R)IIRR IMIRZRFI )IRI [RNR[IR [F[ *IRRI ROIRRI F I*IIR IORRR F +II ORIRF[ [,RRIQ IOIZIF [,R}I ZRORGR [- IIzRR ZPRIR[G[ I. IRIwRI IPRIRRH . IuIR IPRQI RGI / IRrRI R[PIR IG[ I0 IRpIR QIR HQ 1 RInRR QPIRIH 1 RkRI INIZIRHR R2I hRR KR[HR R3 IdRIR R HRI 3 IZ`RIR GRZIR 4 RR][IR ICRIRRJ[ I5RI RR[IR I@RIRRIR 5IR IRVRIR ZR=IRIR RH 6RQSRI ;I[ZIR RIR 7IRORI R8RIR II 8RIKRI !5RI IIR 8IRGRI I $2[RI II 9IZIIBRII RI'0R[I II R:IIIR<RIIR +,RIZ JZ I; RIR7RIIR  .)RII JR ; RIIR0ZIIR [2&IIIQ JI < RIRZ(RIR IR5$II J = RIIR [RIIQR IR9!RI IKR R>RIIRRIRIR R=IZR IK[ I?IZRI IRIR I >RZRK? Z R[ I >IRRK@!RI5 R >RIR[L A#/ R ?RRRLI B$ I >RZRRMR [C&[R&  R > RZRIQM[ RD(I I ? III IMR ID)IR I ?RQI MR E+RR I# >R[RR MI F-R[ I( >IIRRM G/RR RIR, <IRI R[NI H0 [RIIZ RR2 9RI IOR [I2RIRIR [RI6 5RI[ OZ RJ4RRIIRZ[ZRIIR[7 3IRR IO IJ5R 6 /IRROR K7R 6 ,RII RPR L9I 6 (RRRR IPR M;R7 %RIR PR N<R 6 "IIRPI O>RI 6 RIRR[ QI P@I 6 RII IQI QBR6 RZRRRR[N [RC[[ 6 RIR K [SERI 6 RI [R I RTGIR 7 IRRR I G RUHR6 RQRQRI CR RVJ[ 6 RIRII I[A [WLRI 6 RIRIRR I> IXNR 5 III ;I YOR 2 QRRR8I ZQRI - RZ[RI 6R [SI ) QIRIR IR#3R \UR% RIIR I'0[ ]VRR ! RIZRRR +-R I^X  QIR RR IR-+R I_ZRIZ  IRI RI IR1(I R`\[R RQRRI R5$I IRa^R RRRI RI9! c`II  RR RI RI<I RdbRI  ZIR ZIQ[ >[R ecRIRIRRIR RIR R ?R feRII[ IIRR"RIIR > Igf RIRIIRRQIIR% [IIR > IihIIIRI IQRZR'RIR >I RjjRRIR>RIRIQ ? R kk[RRR9RI R > Rlm I[IIR3RI R RR >I ImpIRIIRZ*ZRIIRR# >I IopIR[IIR#RIIRR' ?I pr RRIRRIIRZRIRIR I, < Rqt IQQIRRIIIQIIRI1 9R sv RRIR RRR6 6 Itw[RIRRIIR6 3I I[uyRI RR 6 0R[ w{R 7 , Rx|R6 )R z~[ 6 & I{RI 6 "R }R7 I R~R 6 RI 6 R I[I 6 IR6 R Z 6 RI IRI 6 RI IIQ 7 [ IR6 [ 6 RI 2 R .  [R * R I & I I ! R R[I R RR RI II  I R[RI  I Q[[R II[IR R II[IZ II[RR R RIRIIR RIIQRRRRI IRZIIR[[ R[RPreviewPNGDocumentSummaryInformation8SummaryInformation(ISolidWorksInformation. <PNG IHDR5sRGBgAMA a pHYsod*IDATx^xTAhK])RB :ЖZ , qO8AݵHv;ݳ/ f!-[#hNXLWI1W/sQƢ픙x'L;ﺟ;?;uD/ UQ(DQ"(>>ӬޭQ{c'SMi MCh_{Qbt e.)+hNBE-2ߡt_?8{.YrE'|.bG_nP$U& DJڵk3,xS}o FCG*R7FҽfpOqhQf˦9 boK/~R}x~ZP CMzWZͯw˭w*c,Ds-@HtNo34z\0GS:?{&GҔMё )5c-EFg`gܔ;N {~K)s^~iʃl!Z0cPQ~O<63^F$+ Ds"]xѾ'#~cƇ8:?cF')q/, HSב5ߡtVQ\}o~.gV>B+5G)oQ6#ֻk1^zZ+E"lJP$U!Un]v>:?{:?_g(K (w.^p%WH[otu~1)=^'y1 Ez-eNP$- D&D~.G::__kBoڬyH /LGUeh:?tk~G,7o?j75޾"@kPf͸H$I D3.,|$F~G.:biPVn뒙k_FQu~:bҽ.Q?7f)Z m^oՖ\[: qAE"љH$:c u uiĘ^x:?nVsQTL&͝Bu~eky.QrYWHwz)Z৬oӴniZ3^zH`$FFdH$h D \.zO3{j^ogomKu~.'3ߤ* j? PW,^+~a++{_e˖&WK]dDH$Pa屦Әs8ՋmF??c|) Aw1m̹4kFFs_C_|J {[-:Bҽ.# V;GŨsos/9v!en^~iyv/ TT~[b{]ϖ-"9ӽN۸l+-K""De@i#J"@HTXxP< oxyz#ۋ/8:Xsjjp\ۆ=`lITd~to:C J[l{mW: 0-]yD$(c|k}G7| |yG5k֤uQz 莻W@w7ut=!{_C]kԸÏRwUW]ã40B ?KI obz Wdי3,3V ND$(B @5j1]xE܆Qv-n\ȳmxc]79sn[s-Zҍ7s.>jgt{9ţ:?)gh,(ˆ іGD"E"P燺2@"q_Q&knvjذ BKz_AYyܪUzfzD!WCSO7'>OM}.߇ym?+i_aE_秏k!Zj_ }ñ)Dv D"=Bzu|W]}p 0+~M>>«‹;`Q}e{5Pgob5ҽvEJPg1,>GibH$$(cǐ_v=\ -+ ^Q&JkjR+T2 ^[ԿQ?7+AX վ}{>VJ)q@!"H$(Uc!5!f+ &c\H" XfV:lE m0 -FpWDlޒK3LJ >Z@_R"HP$Q Ʈf-/ԹKdHj^{ 7M7գZ.W9 g *$Bo> ՛s4ۂ3M3ҽ?{+k_i+)`#DE"QHT̈́? V.ˋ/n=6w8s|[ohoKL^ƍ32ЬymsSV`@OH?T6CDt0W2x/, iFK K~6+)s窨@"`(Ej$ލ77>m̹4kf<)syt[xd:EFgj|G" _O ue5"?#859:Du~w.gBHSXD#CD)@q [X۸Sw?ҐnƷ!79 bR)q~>EdR|b _XmPFYqх '3D+zHG< j ־F UtoI,"aHT=$(ymC '{N^5N Fz /OҽScRd"K̥܍ިl_{|)~p_|KX5ߡt:k~m ~f-8mȈ<" U "5E)H=SڦTa;ZE"JP$!Hg3S@^oV75Q|BɰCs::QR8w_m9'-XHܐzAkȄ!T.0,/61"gKP$urԦ|>Ũҽ\燈Eiq476RL\Y^%$0ߥtX?s{^_a ZS⒗QL\6RXD{c* GJZg*[O~6 ֵ7D+$X,}Ǿ FHz,]O "IP$"JMM -> 2Y燶.:?D}KIYs):6Su1feQ্s|~Ƿu1!pyAeDZ{z|ӣbZZټ&Ú}pݺh xzJa;{:X P$ DPT~}랇PpJ^>A4tUlbo09&i1B(*&,po]DQZl^;^<u~'L;Wpn}voa*W[yID D;vȯPdhD!@)//5kF]3}ewnmnu~4ŨƗh䜲p%ۺ-[[bJ^Wd?OYŖW{"hҷj]]AHulԹ[x@}u0 E"OHT m:t/|@o i:?3mζ.:i9f̞k˚ ' ?5e ~Q?+Q? ^w3~fM;~7 [x.թs=+@Q?@%i#Um DX:j0{Kc|uqo53fN:\>+ǷE/lu~ί^k|.k^ {L-C+˻HX 2td$Om to-CD)@ɪ羇iq^ӍoC[oEb)6*'p/8t˲w) {~{aY~V׊Ͻό_Wu|W^yMhB VT:#%쉫' DUO"Y{c 1>;;#O5_p/:|Ed|:_E_=y.pi#gn7+uۯ[.ȣu~&Ym{gnq m].fj\,SF:>O }vpu"yE(ޣo~GIKԹ^cԦM>}eu6^5'^b!=2R@pF :3ںWguu ~t^;Y?gCVm`yW 3?#'kT7?nD"QՐHtmX/S&O1RK E3hSt4?m5/KQ\RIXLQq(26ⓗ) Mk*O++x:E"5`'i_J]-Xwܱõί`o?1<[TXAW#"#Fy d qH$Π0 @|a~!7qEF̐4fhX_ϗ?G$hGf$,.g pAzu LJSK/x.€k Kg>M.WdhHlp\. %xoFf@'-}" FD-@T"#Lq ҬdL3i)4aR GNd> D#)p@#XS@&=}')4qj4OOgϥsRiNDE-v C`f"tG}ZA`>cADv_ҽ-LjSeN ;@ϫ!V+#kҲp_KHTy%(UIʫQ6Yh 3`M'Џ|W_oϛK߽^4|?1h3F,7Z0~4?Đ8 @hF\SpB ̠E"pG3rq$W*]݇pS)a^k[{Ϫs{|e/Z=-ߊn6nH$\) aC|nFԣtixd8lq4`oi4l[6rȩgEO @ߖeL|n.LA`^ێ =)PSʝ bԶ'Ԥɓ\[vrzi44zƉ0#ڈW_][tVzEd>#@O6jL M&rMܕ 3).i MY+SܭlDhƨ['>!2^t~~ qtaC9\}|frTѾf!cH$\J޽{ kaԽc0u::vD|ߗw?2ᶎ]+G~֑ڴafN@H/\kVX"O<kbE6}a 9BzB)4eZ Fes WӼU P΋D"`k/ҿ!Z`G@*nnmbEc|fwʓz;hE6&"HP$*7ǹչ]QozϿ=L@ӎ9Optς3҇<h@"vuo[!R "28qJMGə_pU#PB]h }7KD0xEUtoId-qmW}͙)h &\~"QUHTBծ]Oh}lߧ_t/I~߇Q}>nN>DvcY8P^N-D`lݖ L14kvE/pFF^rw)EWUOz{H"᳎WԨū6o@ 秮a!m{PHT%(@5jԏg>S]:'v|Oo!GXDܴaخ0ʂ=nMs)26(WA k+;iM;~0~8d(YDS+x>G#֪!&;a@`asE"ٓHT.B>i}}>W Sqw>riu9; n{8M^љ8oeo%CK)h9 @6mӿEZ!=Ϸ"2žX߁5[]"HP$*BW_}5][:ݩç !k&V #*f]{`X8&NeB]+>[vI;!Vb\ځXЋھVhA([Ԍ 'GE"ѹHT4h@_כ>s3sYw&\r=ަo1<~.%1"cs(%}-enwҲ| \G5"fQb_ʷ,h0zBQUpQ߾}H$:4zꩧxn'w~}qu7'h'WK}xS>y ]X|!0s=/Yb7-ZE"N]Ҏ}q/@˂~qQ:`AAA_"lJP$rSǎ#}K*?Dn~fVE#= pCMOzV Na)[ǠmL{w "mhAcB^ 0ɋD"o&ѐDF"M'NGt}5^n'sO+"|iȈIox) S9-Ę&l-O6[OЮƱFL IpݵzjnT(/0 hH:DM"۷?~EM~5=|_uH88&l4l3n6L9À@#"W 4Z #q<ď@`I?Nb@`UfВ*E"S_|1_}#=3|EKB݀5k)X~;O qf>s@޶qw(@B:AOgA`q5v /T`ɾ2/X$:P`Pv_J?ǟt=Fj xǝѠa~4dT<-BS)k19uǸo1X)n0"ٔ 'e@G6m? ڵ5zo\E2|V56͡ 8ߘ&x-Sb!Zk.A]~3%ճO| PzE5VeY dT*E^]tm> u[eUx͵uS4hx85fͣE[)a@ ǍCDGN@]L^^Ay1A^qƘ믿%ZUZDIj-#{!nO|N͛'!+&?K#FO"ScyE:Rˌ "%9H 9Ht'Az'|u VV?\mU~VM*HPTme~~Si:~'VZF\z[mcHi(6#fn%;hJ=2DhD )P|~I+έ[㚚U=u`E. E$@QUfw>V ^}Δ~#9Ӧ'PƢ]ZŠ.c䎞$ھs'G<.ЂMiA(9xU ~5H$:3UK>@ PnE\1F4'zn#'s3(5sgowʵGxmҎЁ#DO;.!ệ 1 Ӫ*=i"HPT-պukjև{m>Q哧{9FmRWpdY8dÖӴSA j7> ʠp[ms.ƏUYwhoN"b%(vB?9_G@@~Ͼ5lBGM!9<:k1Kx:~eDM 8Z ‰M45Ahaj}UmU@_<~ܤHTaU;!ƛ6${6;Gh L픿hq/}8|LAIEs+V`W<ٍͿHV5!j_:tE"QIPT&)zG^=IV#{תc6jMTb?ѺMh@~:~ac!E\z*eYJ/ DC][:JMME"QHPT_P7>@W\QSRM#;1J%yxr-'9 D:iS/ƪr훻aՂ^Qf# 8/yORΝH$*EF8yf{zw?_% /kCz^t7.M6Og_~H!wnQUSD:GDBj#^nV;zƂK/F^cgqJ8sZ `43RMDڰ*GeEA-v"˪b}A*Fj!kֺZG"gxyͧ4`092rs$la|AOx!r) ūw+oan~>?ѳ;ێZ];(22ҼG$Uj!4~n٪-Ҟ}>C\||^!gx?)愧Ѣeiuf:_$#C5n@_#< @Dp xQ2 ZU֦q'E"Q$(xaToCD@sLmiq4/fIhm= D?GF2jyQIU'컽ӓCkBUF$*E/ZV;?B[yF@h4քkظf( t)Q#+ M:+xŗ\^SWUȥon%J#@GWּ^nl0 ">]IݪukC!4kN o8Ak6T^G]=ܨ2~mk@dUk ~:sZڵ4/Dȣѭ 7hK7p3ˆZue1`fZ4rL7J68hS4ր^anU!tW#VUF8F 1VMʜ`,y6lHz|aHg+/R_1F?ѓD :tP%SBDڏzUfTџ s4r"ty)xv3/J2Xpn#i 5g!-;@BO34ZڢTu! Ӂ^Q83Z)ʤ_v?vFjlJ'@ 'CG${m3` g: ١ cj5%hU]qԮ 3Rx^tR,SB{{%ZU"ْc}.Y{63vqW+yuqAFKWM;~c?_ 7Uz` _hAW0R!hAlE}͡/BuHTE+x-hժ++sqIWbu,` Kі]Oa҉V*+uW0\p:?g?v{a,$Q@y}4yƹ⬁0Kr"-bPHD-[uW ʔ-]b)8ٜr \ONx?l{ / /- hoX LZ&.*>`K;*Z 1F>g0c3ޡ["@G ZzOT5U"e0 'Կ @'EPdL6\v*@ki谉:J7qqPU= {Ђ^aD֡6L+*?+f;D#8@7nn`U if 6M|F̤yin<-;ch 0ov-fkԼRxo!@g \o-ڣp~ODKPBxÌ)'r;]y58!|`@0`8_x *݁Onw:S)8"Vm6&]YiŪ(+\U~lڹӥrYewcS+(HTJ <M:+ þ~uOlڰoڢBܛD= KU@@ÍhA0痵7`aHh_aW9 ~]֝wx ȑ(HTE' Ol}M}՝zC}QSO7h :F $ ;qMJ~S•#/FNCGNVVAҝtk&G;O:+޿ށ4| JXJlWkm+5hp 3~ԹR,ل?wsDL3ҽzcsp7>p4f͚uHTP"O)*dkO;RnN[ԫ 4hdL3(2&"3)*6bsE$.zD>;CShfPWؽ0羆h6|Eu0WVnD1)*~1xv*X5F-\eQVY y#-f|'3 s{K2M~Ψ_?[j_h]\SH$rO7| ILSUɘ`z=7קMWc8U 8+R(=m) Eמj؈i=KW1>8/殠+|O^NaQY4'"+HA#GO5i#v6V>+1 i!fRHrf/[Ai XgSY zQ B]v{O ^u}u|]$JPqB-wГO>Тb{5jԤ>+}]} GoہqG .kk_O?B#뮿! BJ'nNY)-{:in(&a0#O >4GM\[LYq1pѰiNdE. ;G qWU)C[$|֥}`6UGi]"~gŸWGJ7)c{=\?~"!@ǩCRw;攩Q:|ډu:zݥ7=i FPyA3f'Sdtyd\:ѝ/}śC9KwSVJًCES?K/s&@Ps%UD_i6Md6{Es"i{bA@Hu~u)s:sFM~eׯ߀!ooWߢΝ;uHㄔ˯NX7qTW݀*ϼHґ؟|%K8רqS:ҟ{,u6?ƥQxd:Y@Q47eyTX]Z좶Ux˯NYAZl-0w9y+lJJ 롮8+`)G}ٍ ,ڪfݢ<) X HNX+)\6+6[41o ۻq)O\^k8E3%@ +ZVUU No՞>=z+dG~ühؙ09fόScrͣCoѲ|-ۯ k:|")a [s_B=~vZ͈W6 O4mXwV`RQVjioS n<`6&6vcuoi!m0CTf-'}|]~ ~9ۺŸ~oVkk_GjD"E RK?~5YXV닯*Qcgiب=C ZX [Hh6BAY}2LC= *e+Ui#bQWWmFýiS0A0i~qW^uV@R6!X2|, A= ҝz@D*PK[ 3~uW ) ~%+9)qi?[!tEӆ'hNT6A$9%(8կ_\pFSc hUF[5͛F5DCGNcs8P ="#R(<*"2h_#ઽf== q~ *;dr?u?Ѫ'h^NI S4rtmP'l,7Їjֺ%i=w+Hk p'hɴciJJYC[C Y?ϧ*R@,Bb9_a^ӽcӀ߆-?zXHv>?^RSSH$ypz|*ZlU6c;7dDGx4ϟ6ƎCDҼT L9 b{W/p^~L;N75OMhf\OӠ~?؈9@phNJ@33^ ÞT5pcHu|̡v(9ztjmYYx1sϷtC4W1- ~S[M?q4ypo T&V i([B#(*6:jtU燈U緄ӽޢo&TO:n)CDQ%6JXGja@ g+(k}m4̏F+B;= Y !L:NjesF68~?g6dszVcoE.@ [|V:LFڳ7=tx-MŠ;*`-V7u m\c62.ӽ:?3ݫ/O_ V)[oF~?e>JN fBT `;ri>'8yZ =1GՃ :*&֤!hۙa_t?>ۅ1jB$Q=1l姟~Rߨ+KQӽ?^6{}^Y^V? D"N-[ɗ:,k"ij]I/ܒڶmOK).i)$RDL6'-GQs0xa?'~FF45\ӽ&Q~3^QQ!Qx;J6|,=٭VRV#:h6|E$QDtmUk a&Lϫ0gƚd#[Qg_a?tp槮m](7jE"ٿn8#Ni0#&L QFcτNOMcP|p--H[O}ǟxW>u;?r(:a){_^D:]F" S(XNH g/kպ[QvOAJyimSh3jގu;|[ow+|n@0j1yG,8u~:waƏ?e1H$(@쳯T:D="ND. .ӏ)P~c1F_qX*R%4#h,I\J)(#g4pN#{:E{~Uh$ J%if *Tz@3hԸ KÌ17+szԟ tsug\9V ÿ5;yZHT%(8 T _~=y/q4yyPéka6׻Xzw_FYHE>Ҹ)=Koh 4|T7!c((tT oFfJJp<Ύ: :?3E+R9UJ2fdz\̫Qu@W+(9KQ1nKt촹6Y +*P;D0_xÝgt{u~Ł-VW?vU>qc މD]@qLt/N<ؖ=)o;/EЗ|9խ{+]x.3V"E @b\Xkgk@;qM Ԍu#nWu&\+oڥ +VEy[ vYș6(4mF":J;PY40`ha=OwQ&Z+8.VxxhX]xװ^ @N\:s)MYI sdD=^DW^t//gR6"5|(-Z +! Jb gּn=B?@|Xs.uk27pV⫮ M<=Qی(K_ u~mgVG_C4ld](;U{ +}{jߦ%AdKzgH+: ` @;*`D㬕g\HΤytѢxJTQYl{ͧ4r n MA׾NbMѨ+ )& Q{-383௰t+1R?8i~og|s*E'P{㎻=;|֙W>q{p>Ng jF;I/N,Zw[ : jyx񥗙238ؗ|'EҜ NcU0VuD< ~vSC.GgLLp)< n[wpٳ:W^ ?1hŪoRފm ^cxE'5{Ђbkwïyj:s]^Lަ@O:RhdY֪/ZS=;$)RtanZh]!N~4yZG^( ]_yw{toaWT ͜y4jnDsL^+Ջޕ:?to1ՏlԿDQ"F=5{yPO/|IW]u-q=N>mjl୷:2s4lF*aEd؜L~5 U&TJR]hf^|8)M<>CY[W!WaR~V#Ͼl7T}=ըY>J]g`s?#[a8B+:h]3 HG:QZ2KPqjذaFi`(7.~/z={Z>% [2boD3CS- Ja"$ؿ3Ă X婓= `^sekUAh^1H+oo@mB~^?G ~)f??gP|:;MVӽmtv=}B'a5^ O\ bA<[}8ru2ht`\iχ=Fͥ] Ԑʶ mb( @Ɉ ?{'}y飀sy_G{W:?oOZi`ubq_˯A߭EQ"S֭[ wdJ /|=%CDM8u_^v:nm8݊oPd]Ƿtp9~\;1OA ײUyF2 yu0v.ئFh4+$4gk0/~lIu7Je+A_F7M}vj[_",s>]F҈YY|rKj)@ &wfzmҔO"oQI=ź(uYB_aƄÏ#t-RR^A^qnhRU7%rWQ'c1'>wHYQP!Z$a8mD dgۭ[AtH6#ġ [hT\\OGw4mtF aއ Ӏu~ԙ@~3SC\SWq_y5\ U' -W~ ?4rv6sF_zotƱIEanoq Q?u{e=˥E]k"QuZR`sRFnER~-^a=]ɭ4'ʷfϧ0Td_ACPTb.4t@v.pzѠ!oJ4E,?6# !?ZtL3=g τuM"ҩ=}k?3g{uEN7ϲ4?]=߸O]1(iA>Mf~J"Q_|)7bFjGG5/x5\n٭{N)ZX }np83Tw:rh`3kf+VoQq6.|EWH3StD|/$u~_QWtW gWXj͜B7:+87Qx={ Aa'̹_AsXA_/G-^}6-Y VG"Qe#"s$ׯю경`cK@WR+)-ZQun)4?=FGOѕxm 0OIf/ӕee0 ~}i9E?0 b_wՃ2 _au~/4+x>:"0h_FxM-O~H;ҽ \ ~zo1hAڪ3>F$Ly5K8FTF\8+x) 1ń)Qx^2bի*Z8Q[󉏜$ڴ轶ζ-X2pd^ky1~:s\#~~niFMmlyٗnیn/_A.[n7{=[Z?HP4&M䴥cջUΥυpW t]vN EЎ}۶$z& V;JIO<0v. HB>{\as<}BHv{VGpӀGtg9Ϛѭ%u3~(^ p3~>'Ym]\O~u]b_6 p}I[+\_"KPB3W^}O>:`*hڌ_'7>l[xYJyl;>PZ< C՚Q:72ڷ\ !O)GEހҽ- 3~ E34 5jԢ~N+ Y g?` OKm+mm_{:w@^tuR(6y^sd\iZ7cQ zU4Xz+ Nc _|mInՂ7ps&N 7+7TWghT gB6[bEN,WLONsMg?_wa]O]:x%? p~~rZ'@G]?H5ci+)y U zx]k ڭ` `'pݶMB}]{ a^4} (fJcŢriAQWt@HOOH-tu&~,{띏iа?#Sv+Vr'RD s:?+k}*|`(63^gE\'! 4/E$oi61uyvMt4v]H1jEƛ),&[EB"`4>y<փ]qVQSZ[qGB 1?%ZE FtJ#Tp~> 7j3ecaEKc}E+[Tr\RGO-^ff,b ßtu~i?6Ўpmci&X=a]L.]Gmô@^u:6R 3A{ɑGԱSVMGictcx:7u{8&VDI":ZQ+ZWփ]I8+)\wΓ>p̆FwCnVV`,@A*3 {Qa<| OOx;)< 'տňVH-V%k<׀? 3Z_.s~٪J`B{H"f=`ԨcyA,عu~QQcǞ_ifܠo# ;vS9!A!yE-@7ȃJ[G_r) a+ʮV+(x:hq^}F=~m?`Ӷ!]*x,(v.x 6RFЇONU 9Kww,={6W:t gŸzKi>jou{.gBU1t/z(d5vߦmԱ9Mvfۺg^u} Y~d۲kD)o> %EfLQ#hvvࣤVQR@'5U׋懣YѵV8q[|8k.J!cT (q=./6i:j4>|耺&Gf?{:U u:M c]ҞjOus{k7c!j8U]nT+/ظ'>o-{p槭cDt6m>N{M}CHyPVօ v{9@Z*:O5Rڼ'ǚQ+.מ۫ޫg1>P 16p_QmD%Fybϊ9όHǚ=7SmcQZq=ς6m66~:GmR}> ":- 94ڧ y+@'NuǸߢh,ZSoZXAcPRlD$@G AA쩧};3VQZlI]T^z[BF ] t~1!J[Vh:mEQwF>}*c(~ЈVG}nmpGtWdZR^vPmu1qFr\gsRR돓}l.80%"$+jԢO>X8Ss; Ȟ\ϪӳÔ8o9Oi`c@u3^T09;^\GZw;wґ]y؅?~nQ"^kE"NϠiR)9v!]~,K N "CØ?܄nC[EYN xN3pwu?懤PȔ>;[y_C_j;6%8u7hPo/ ԍ`5mK^>n-AaWcu҂BM>qg$G:?1czuׯ =u~w6xc"~C3gOfiԌ ~Q(r|ȤtJVJqᩔNKSr;|CSnE"O|E/Ԅ!r,#Xvc![AEYNe\u'j=R9/ A}m&)Qn Scek$ >6! YDwOOmWQ3P {-ίx- ~~BVB))m%Ѧ].݈7=%W6Wcs?ר_! < O~O C/?@}] u?us^7׽);~[OKc|u}M +oZAC v;B(gJu0>dВLJ_GPfb6dӲ\JKɠ8e*oߴ6Byyy櫋D%@QNPk_WfxSr@Y^NE~"?%ڳLW'+Jg g?+8رwRDe>n4Pv9 )KE۽k?cµnWx;@3n+qN_!.xQL[9}jf8mm':-;N9ҽ^%ϧP~VPZj>zKQ^neePRBJa)4?&rg⅋h XI+si7qZ4=iHYU !teo600mX(+ºpv3gp4ď"bIpPiW4ҽ{X[R:'Ճc筢TQED @~S)(,NFa f羿i8x~:?;v?D3ns?y;"yzTQ3aq??um6)+xW;u~`YS92W]txzZ,k!ݻCS)&,fӢlXM)3h,J[£3if#MTb֥DIj!ԗᤃҊ6A׿4V'Ȋ[rl2ws23\ XC vCO=R(Qt&Gt⢀g"rUL.Yں/ھOڱ4;d>oQ?=Y?Wu~hqӮmBcՂǬqܱ\oz6%FWQ?:?CdxLdu9.YDs(c^:%.T M,ʚE9)9F 2(7{EЬoF|4.2z47ZvD$@QuD mUZ+ºnC0wlu>d FS)G鍷q '1".~YQq|/ܚH3Rpx&e-Cc /^ k;X4gA+g)qY0gRװqzßy} s=nz[`~z9틈tu|E/l\G 5.+)'5r7?.2ME5r((l!G, =f%S G#9԰aCE"ϒ)kS:>}b!'+MI iF gRBAg8"~3͞o.MD3'n}*IHTY$(6L4lĈhh?"࡬V'â;y]譇saҡc锭 f`5O~&mƛa1FRldK\#%Li4=8B"(oIZWںw?x1V2YQ?โΏ |`?Z?mG^hĨ\;רQocjD~x4rްMZduK\J6Ю-!1dSfr%-~-L̤yYpn. ˥E:??D)HSw:L`oH䉒o5e7Л7oKru6\DXu'[#ڈ0b~о=ըYDu~V~~)Ө=&L ?'8pOㄈ4"Qcg)LeҪhvByPpgux.g=NJ^2af?UR~Dzyž#ٱs_?] "brhqFZxo>ڔV-ɡܔ,Fs߂LJKΤyJq i_DLOyJ`W"{}.ـ=Ju9ȗ6ctA Ewu{TL Ρ̵DTෂҒٔQh~ɱ0TYHo+C7fXOߴ84-&g;)J+JPTԬY3nX[v.v'P讅XJb |Ge3"Bu볬t/ ~f= 㨟 ~H›'%vNqKhԘ|)rP?p;~ M+ꍧMU xe 9 3ӽ.g gـ?\.^mA G(= ϑ~YG^mi~j^ u%{M[VMlʙE m]Rˢ4^HqqiM1E9ӽS~)O!?eD;uDO=<['yEJ$uW?~Tta+Κ_a֝8g=tTF[ѰcSlr7_vҽp:? mD4M+?}uoܾw|l޵uu{59CH߲Mt`Zl^)KpDgr/59BS("2bPWO~#)2!Թi9$PΝ(yENu ť ͯ:)Q 9e ⬇lkepJJYK!Bg,J^60Vc.>CrÎ_ib@]vYMg>y}x;1RAL*e.E+uO2b} #~N~M3 U( <k% -Co_xF.)H# |ԿV3YV.]L9 2i~d:+KI T#FQqikl3ۺ ݫ3ҽND34%R KwRA\Zi+ޣ?87C]?ӎݧy\[f:u}ٶ7;yٴ0&EQ\%%1&dRH")&u~n)fO9)%όgsғO>i12 DUKΩ 'LP]w+W^! /'v@!;,~fԯ2oiO=ݜө[(/p.oә66 6F@&業%yhH}{^Sжt,|ۭ:?uٰ:vt~H q!fwk-i߬T1+ۺ8B)$8~OScwbyM#FbƎ=DE"Oʚ T(*$xK{9XU 1¢shh8:3#(?t~ϰU ~RLy=fI쭴bA^3y*q;+҇.vҽ\o ~?? +M[iD#t8K+Ŕ_~E# .:?3k+K$MREDg*C[ʗLNHN SI}f=yp@ޞ&h .,yQ \{=w4{:?GWHwҽR燨k ~Ccs @0G) ؃ /mCtoB T~Dz)_ۨ }dvJk7109%$/"2(**b(9:F)d!C^ u~u󋢉E6m]u~3f8ۺ 7yZ4Fypu\G)TPn_ 9g8WPU{3fkv w?R'v!ݟ[V_X݀I Ϥ5O2C?,Ѐ'T)RNLxmD0 oRΧt6c}ϡШlJUDm3 8O[V6VwMN]ރ?cuJ]o2w JN6~ b)2:E"RĨ4?LH2Da~F\z>mU4f{ (*ҽ>"X1qJ"~ 1Y()`'JP$RB:rO@H%1 *zz۝0{>h΅F .hkt3RgIqZ< $(̟/@L-gÀ_zݑG6pH`;]0̓LvXVU9DsG:]NIIKxҽY ~aiPA_:%)Y ~(84fI[nu_?ص0NL̥3mfm]u~ζ.FI:13oj{GIBE-@H =|HK _w} [lu+zb@V[gb },l@&Y?D[g{}-C1 K{\/J@mn[Ά}M#(qj]-EW:@qnΏo~?ʻOE~X쁈NbQڹ׈Zڲ(͛B2^ VM(.*#d04<c^kՆjּҖ}xo}|۴<~:?@`u45\IL[^~FWeD=yE"%'_u}%-^gQb툆=붥lCGe7`ƺ4l1mz13Nu~)!e3~:GSRjkXs:=rDroDfQJFY5O=ݫe){O"V߶Pyv_ψ/,"]^EE FI4߄t}FoINJǷ}M/!Z>)zcAζ. D:?#݋z?{LY^o_ ҽX1!&^D {GNy)K҈o}_@GJ"T+VZ(nQ1DtnnJn=pTv[ALs e {?#:NN[@kF%,"Cm0" QI此+)EKbDCZ݋+g[(ee.JIɧWQr~ 7լC7$HsZ; ][Qq=YnڴxZ?mq4qJ$/:?~^ xQ6{oboDCj8dկ_+~ /|DW?^H[S|Bu~<qovl߀'1^ǎ_$U5n=ؕzz 9cr%JX4+ݻʄ?@ ㈟EZ>,"&/)i*DhEv[iq Jizp S2+Zl'ƷaZt+-\E)y)7x߷sYt#yE"ϑHΝ;st3"xDoi{[.teB*4|iUhµ|žƈ♷mhت92fi/SjjtbUh<0%ZAtpm|&{9 o`:?GH3]AWHgy΢) q=gYg{ cq/Cm<ԡCHD#@M%LV`avmg̺mPvZ#˨Dg|K[ h/]sm:?{htZGef*cE\zݫ-(&q aL~ChĄѰbeh eohTkk׮O23*C/ъEQHC#Ȩt 3j~(>i)T{:~-pǔ3kN6ҽX1?1?!)"2`:vu~(׳7q4=ܫtŗГO?O^^^j~N[/0'f\Dќ 4Ddh@9ۆoՎ+qI\J -h^gh\ϬK^Jqf{%.HZQ?o<9Vr칚tQg{s{mSo;+D&@EFF:C1Ds_Z[wLh@e"溷Лoo~D se|N&$PQ3;,OcP|cщnoq/h+R% s0CuK{A.]Obb2`I¨3ӽYQ?[#k^Ʒ;Ƿ͌ [>w_y5 8X S9bs?:^\LIl"My[D"OHTU&T~?|1g v#E%,W:h#ݛ_^/9i)8B#3h{>G,_}݃f}|gӷm(uǷp[?.P?_k\ p \&z晗(,2#(>&2^,Z(m]^?Gԯ:hcSfŜ9!F3'6BݷvNu~ʶ:?8">~ _ Vg{qH {SnC)u/D&@QK} "*-̀Aj`.1/y i?:7O]Hs" Um~Jg'sFW cɌm\jնF+MYM9>"C ȃ}sb)nt~ӽEP kno<_?5XD&Zx~E7YSi܄`v'YgvqI-k_G7ȗ G]{P9:ưjD"OHTJDAUǜS+X3oޏrfAiƌXˢd5nWӑ2 7'*ptK7XDg?X:pAZYl}^/@:/&mE3a^ ԟjҽ&)cpaH: +OVt -DOKh7Du~8kT`ةnCg1|[>"OHT6 h52+C#Μџ)Foh YD HI U˟DaY |3Z7DȖٯ̄h^yG6yJ7F3h,h궡uEoϠ(kk W0 ̤%榮HX}̨ZBga|~m]~K[EqתK XA4p69+<‹*tgW3Mhl=݋:A9[X_^[)NϙfVX*HmFCN1u@oݱ.3tԟ U8Rd\.ŪFsrng}8no39{纤{ L39 v!?= ~_`5-J}v/&x8YVHnߏ H"#!^K]g?z8^6|1} ?ի߀ؚti?{W٬󛠎UҼ|~~0~\nj}6<-g0xĶ*=&+|u~ 茶.><:1ԩP ৎ_Ͼc8 "_RF"IP$*ׯP( $*U_ PtSݡb @=}6jKJg1) a71|f3@[}n~~4f,0Pv?nZwm6`!Ho3}ùMMPh1;3"JM[5~ւ@3)_H/sWZ ?Ŗuo3l^[_~ގt/KE[Sߏ xup3- @D,@j߾=.@ WI+:Mofo@^h@j:|5S?U ftD* ^4bt4dԄ iؙe*tZw0VӢg4;'O4FOC|G,ٞ-fЬ c|U燚Hx!7)-ŭ\^jV-Ϯu~]{tEv]"}L"5p _O$d7\$*jժ3KGhVp_)m+6Ƥ]Ipb5盿`&hSbu~)b>Jcq3iԘ@l~:m?F;%4؎=`csfCis }E7t~|$u"\~~5u~VM1o0?kGhY}ѧu~c\и?ҽ:. aꫀago|;60{uċh\$d DTpp0GxxζXjA џ}SMq{Ahu~HW"Cʒ;6FxMcxPN.s4`y b1=f.y R_j]xO9yAmY{ʈ9LYޱp~ mI/xxTFtv4ǷO0 m?DxP]RK_cdQO>4yE2\Oĺ_~Y;`k`0րeL@:zT֕p-g0{LQcf0XcLQ&304yc2u붼m߇'xFGA g2֭׀-k|toTb neHƷu~F7!jBJ>whj }soC޿+s ZN].2b3)b")SDZǏxo|CO$d DeΝ;DZ!gjWg'`Ȇ5WenJ`ȰZ Sw?VeOG0)L3-h=k GL@ݾ9m?l*~wy fQ$f$RDT=T ΜZy4h?\`ocsK"]T/ڻ筮Y^DR7ƷlgVg{mF=QCAԱ!h@Q?c`7_E{Q|"KP$*";UtAjݺ-L+A@WkЫp5z^K^Dp.^h-c?Ch4d/וv="ݾuǪw[R^iYf6DgJ(QKXZl^Ov?{Q9/Llz ~6/?[/&6{jߢ/XDƢ)gHL"ŋ=}(7c5u~ S?~=vSL+~5kW.yErD 89[otIwpA(m$-Еv3oQ!4k6-RFW ;ғ=Pq߰D7ďZ!GwHM7b6;;F`D|1pOcgpgJYA |?+Kfh\ӽwR8y=π;tohB?܆+o:<5saj^mw8nD5~^`Ͼe>#<=߂"JP$*:a>7oN:r5WǟX\@c9J'y7ag_ ZF3BD=*]|%4tckAz妛*O 2@n[[!4x$^2?f&R94Yc2}ulu~=]hzɂu~>X6ϸ٘1PH9 ka%/Hί:@7qVDs%`~0d _~]z=☉DAM) *)W7mڌOFc*Q@HL WV/O`d!ˠ.}=-c„4Azōc&Oנ}RӾT؞]JQ^ 7- MW@wյO bm6sm^z޾!4j,Q/iE:?Yhy~7^z:(6@~Xu~?@~to^:?~F׺Dwu>X@ESjݺ/[$l DT׮]9҄ϷP'hLs1!;_yb";8Zt5҇_~ۇ'@7&L2o hҽh1 U@0kxA{M]34jDݺ}3`,$`yT?1đ?L 端uHi{M)/y>t~F:1mDz&\?>oSN\wu:ӽ8ه8όH7Z=CQ?{~D(55-yE uZmat UV*Az)5 ~:$Ʊ^\+6z ;/`ȊL9@1M# ԋM},t2[y ozsz4LARF`ڴPoR8=; u~# Q ?AHgkga|^_տNꦀ[lⰹhcO~}kY^zaN腗Z1bԣHT]$(U222.xTsc=:XRßz+8͞n@Ο ŽQBʔkQׇzo7xzN] O>ʯ|Yr2|eQpW/tct,A|VoklR@/KsM7&L #h~FWp|u.cQ //<֌{)3~:?Dug=%ҽV~wOGaoNts}ܹ/Z$| D$LxF %]aUTAĶzsm jw:V__oHéw?cbV*ym~B={:?Wne[͠?6|@~#x1'5ϬC}Htxw:!!si ~V4հÑUǹ^ctgXU m?!?k|Ugob-@^gRw1Nձ=%_HT=$(UxAյK3pGc=(W:ZޖnI 8hs{7G{T0F pCAV~}jHS3U[ImnԳ0:̏FzM3GE6-ջg[Q? a4b #kF8ի󋛻sDa5 s{)߭:;4L g{ c_tu:?k7/}4VzE 5' nĈ] u~f"Ì ~O]NwfH7j;+I={!ChĨ9&N(z@ f"|}#tI`ߤ(V?t^ƷMi2"XόOZksںEHZ৭S#oz0}eWNѧ?pڹP^^X$*X~9_RYA[a^q쫞ԩh>DDV"R S2Y\a]襗^#ں ȃu~ aM"J]~u}Աc`BF^Р4|DCi)S ^t/g{Mȅ:?;9q{hպ`܇ϯNnV 7^'!Ӫ:?t~p1~6SF` /UG Dg@ހH'1/'K_rZ\Qցh=yNc'q3gE`YgE`({+G}דko v{ωUGRӟHM1 ~9sMFg1V_qu~to?^.݇+*.U[As]֥{ ~fΈYu~=D~Xw>+z鳼]YT]%(!ժU\ހD_@*w@X'hv@/?H m6*#SPbZ@Эns-uR/cʋzsjmB m>HP>S;g~1R5ka1Mau~Zȹm8_T+ъ? ~.m]Fqί?Ũ;#W]/:sE4M/:TW+@ RufFIaAhhGP~^|1GQ?qG/g$ J03}?Dm;~T8ZS '6ҽFP``,u׿:?cQ KOucWD冪yQǛ2.c0{T/#۵P?m߷FkIm)GKOT%(AyyyQO4`, >tW`,8V7TO`kC N~H1A/:Q~q=^@4a.`,D}5yqY4+~\Qu~HZu~bosY&orŗW}>>,>'.:Q~FҽjG;m>Q.蟨KP$: CDҝ 3buB,BkѫS {Z:տVԯp my>TС÷qλ`ҽg3XXu)h88ja ƎNf~B^3^8{^go3ںFrfG.=s;_uGaKK ƨ@ZZZ>jVr-m=n߁*7 `?i Vd2YdpJ^f&$U-5/ IOW(zPl0p?w_p/q+W캺Y;;%:o깚}m@_IIX$;Q$|{ c]7;?2(깶ld[<zm6F -q:p$/]>uיŬ_K{k>㤕~uH O?d'schK> L̄dwA|^Ģ>[`lhkۓQ/hbXo?2qZ ?ۃ, :q&+#/_B_,NqB{C#`LE}OxHoJA73~}~zƎus;77S ~ gX.@A 5114F^g&R4!V w mvkvX⧰9q׾+{nĔ^w /Zs3}?k&Q}~pCc]O7xk J mɡn\q2zB6nb3ϋNqϿf;`^ƺH{,_]c۸] wuue" 0Mo6gԇbLDm+lc%/ ^TN,=X>ǔARWCQHBIJFykh;z^'oMξ??Y `,4^}ʽ?~Pm^רG j[oo5IwƿOәug}~5+ަ֓veu( 4/XCiF`ee 8z>٫b,RaBIB'ҥݢEK\ 8eٜSﺻEWW2?;m1}~cƺ ]!$i;.{c}͆mks]{e [;{Mby>]2=\6+uT=ZWkj2k8yfh?K`u7o3IAH`-y?IBX:c_s2Po1ob-;4ǯ,өӗݙo77e}~Y({y1 ~ъ\CQ/{m=VRӿ3cjC};w3~k};/~f%1}~l}[&~?VV}EQ _vZQ_S_b(ATKsϿh}~+roQFHTPXkyHMjL_D@@hGäNG>4Cy?,صzZqp;:Oxq^iv,jpm]Ձfw;Rԅg]]G׿}We'ܷCo}u/lKޝ e[n_Jt.1 {{c9 w>p?o/^#>XO>? ~M5wm޲n?4 Gӽ) T>< ќJ_o"%=1uE<{)/{Z O>LbE*J6^}uNU&+V׶0}9Pk߸>7|wNԋ>!e2}~䩌}-%b/թk]ޭMA6فۼ>?emIB7z ~GM+C wH}*4''kGJt۹[nޡ7};eO%m;7q(P˂DAeV-[v:+657 %wԅ3WK~xi7_{㍷ /.ovc/+FQ_SvP>?+fQWC]6rįϯpgc]T ҧ{>ZW6& 3_^>S7:RZ5^/}m"%9ۚHnsdhMjI4e˖&ဇa(HjUzAa[ ٿEs]2uqN_}_^",MLFioD/ {t_{OG}/J֬yCǺCBW}~GMj_RVc` 0Uq .2 IIH}jFj$H_~#u{gL T'S9\'=׾޲EAzTܴy=7/ƕTܿZbԅ2k'/@ _O?}_M/nn t^4YY@5/o/Fq_p$ʽ+*^S?mL2ҒBZsL +ן L }~'-ʽzMU-.׺CG?@Y@SOY&%}*n :pJn&ۜ܈5;?v/ ;o9CSW'CRD"~L5/#}:tV璻2r2vΟL ?{`}~:>ɝ$0'A c]ů{9 ܖioyOޗ*ro %}}~zM3 roIyɟ^_ʾ0Kt;vqX𦗜-C>g"}Ы_݋2鱮^. e(~ U^ssƣh\?J⮞&/q7n}n{?[|ُ7v/ݭoڗVy㇢rV?@ǿX5{5e>?aB`v ZyĭYիWIp? R;Zu͑H}8|6\/Pٲ8D6'79jm=ʉ=* J *$(Qھ}O&vC {Rkt_fBk\l.\t w>vY+ƌ'q.?o)dF{GegY?os?oLF1ƛeBW'Ku}~jR=12` ^v /FvtWP{^`Jv&ۜߦn"AhlsキvΖ3)Pz5 OwKkQx.;0BSW,x'o`O>=X5T/E }~#ʽ^ʽWF&~>w߇ ^4|nYUWţ+O^ }Ea++eh_>(!aC!b׮}n߁*;DRR7HBωƚ4ITV6H,#$9NwWۉ_<ܱupMoy9v Jz>X2Z<[? CwlϲO{{{,uCoeeٺw$S7n>XҬ/ ^cf< ,DLӦ^q|ݮ2H륥n"(I^2ѓ=n /gn}g"x7^,ۗe$~^EA!5;/~?)!Yʽ{ rChxwWke#E}~?^;PZmb/ 8eѭX$RtGDd։ T*;Mo f5zAσn,?o;pҾn d.{Suzt톗5@/lj#X }Y,z rwrB~oE[Ɩ{%~y~ű.O>?e}Nk}ۉ Z(}ү@>P'_~z0?}rf=^ZfEPIIϞ=eСFWn#m$@yG#b(ZwGOmk׾˫W{%}~ޡ>P=;{ɤO%Xm=a}U?Wn4%0 <¸Vy _a(:@9%?\KKDPҠ>glLz$ Ь:ġ,徽u_v?R2?ҿ{e/t^?bpn^ k.^dx_VxY/g_=3`{+ow|?=sʽae-^Oٻ`a@]yp o~ϦM[62dˠ6rHtZWWq.߾ Ð,}+磷߶|e^B޶m>y+e܊> \/~^ }~*z; M%+JR?g^|%/-/9dC&>@9v?<ؔ LVİnH6'K>>jB)S8Q!J$}]ݖNnIIUAtI,Fg&/qf"uƆjz;^aY;VU&p ܒ%KۛroQJ.Y_( AΏ;v5,Zk(~RU>Rf6J>0_5{t14WqYZ(&/TnVV0vk=hQP!C]K Ob7o/F?ԉ_qF~CϫB'l5w npwK7<pϯҭQ}~61/~ZG@ AEUcO>?f`" }qXL~(r1"QӁ{ݎ{ܦMVx>%~n-n䅨-0ocHݟCbmns}>w-;XLFYm3X>?{ Y?/~Zv5+~%}mW% Z 30GѠ虐:+Sv0 BI3?lvϒxx=f-+cHݗC[J^)^|3믿e2n@^?ű.}~'lf_q g\x⡏e˖kswIԫC ھky@9LrLH`*T29ɡNYk[&+:#E꾤C׸xpPݲp`B9i}[s#ʽ|HT ?o%K8=/[.ϋ_?(>@9D )ј1Vv?Rk:"u_ҡ?^?gx?8ܹAG1yŽw喍r2ƺQmY?Vi}{LbW9ԁ!}}VU0{A$:Q]}xI`Zv?Rm:"u_!:<>sfB}}Cd,o3XwP Y⽽Zo,jn.WYgY?>? %p6iٙHݯ}qK[ gٳ^]R˳^^^ʳ&~>$~u>?_q_]C{rOq}kܢK x#逸#G `BWc]Fue$~o}|uZ[~i;q6uVַ!@ TO$ЄKDJ:f:Ҳ3}O37ʰ553w^>B'S&~;t[=~.q}[ox}[>X[SjOUJ'e^)d}xQ9Xm }Hݯ̟2}&L/[罘-rk֮_OWo/ߘroKW򧌟iv^h߶O=h. CJNɋLOtE0y\wE >u*DWW;Nq}c>[Sw4˽M'G5YWed[hl_|.ޢ`n<ĵqWKKLGZ~'Rg#u?ƆJzݺΙv< Bt;|mmםۈ޸-#ZO @?XJ0Ar^j*%^.RR2"-BS1xZڋiw˟}*JutzSfnwC_,fi{B7 o>Jkݶz4M'ӛ*i!H}HG?q9/}PVرȑʻǼ v.>?+y~Ŭ_)O'e}~gds7osd`tZ&/Rs#u?Ɔ^[ii;?v֤O%_}kb˖=g8F_(Okls^JhX-MTQxxArK#C40Z;&&iY}[:ɟ.O8C_;vڵyۿ®'+.ZCAwX/{V߁y UUUٻf@r[V'U+)s!ӽ#u;3"fNI/DNzkn>n[8.}ֲ~wSU{-%ֻi3 h`ʇͅ!ĭy?c˞^Sj_?k:fWېնXJ&}^M^|mpPkt4-)ưj枲s{iSOwT宱JK.9~LʼKM*2[~=}~99ߪLҾ}3τ;4a?P%ߎN~m^vk~{͔}~ʽY~3"X' `C߾_1RؗѶ^^{Bϋʾ mن>/YlD_,VHI%~ߛuG›7o:9si!~?E(l=g%.%QWOYB뵾-_(V׵%e5n6SmA`qhJ -?SSc.Dőo{Goi'S/_MMl }~P }~*]M[rA` Ԩu^7X`)ok9',|9[!/wJ/Ҳ~od79-X@`\mQIX Lۃuh+;ZUԻ+Vk׷ƺ׹Zr` A($Po5ڟq1i)ΐP\k~^4Ε}#逸['}~p? pO$KN k\䭷"0HEgg&-:~:p#25f5.\ ~ao)_&J1koiT}iazB5y56߯6/~O>oɟ. ܿN ?Pғ1-̨Nty밬z:N+ۿʬn߹2T=2k׮s<`M͑ =̡,k_Ju-Y_++;d^m]Q.S FH\T +Wy |D0dO~m޼݋_^?-/2~^H~z=gKt>?Z@$0LSO[teTiD)%Ps9^}ue.]ZZ oroI21lߓO>mYSDP(yfN)KǠ esZ]upȣ/f^T]p `ZA`ZЦ mn#%_4|ᅕ=kYAʽo;{M/ɟ= a}L7 L+AU"Xrf *K()RmˠzuY5k6'{-˗CfVo6F`&@`FP+[!yx6l,%YT5%bHteo9vW,ӥV.0 0KBi jLJ4_p3}eԧ-[`۹sy2SEዡ5&`6!%K/-M%Q}ܛomS.JMRpBSn_Y4Z;H8.m|R?/}%*Jg`A`Vgɠ$LsVZcY`a*$r*~efH,YV~mkgw gedG}~xF@(3Қ'2RV+ɠFH4VFe[ ឬ0Z ZٺP ?3x#o#^Xw]kk+\`΀FAIʾ=<+k`9gcĿ ^ vAj =}_)[x{뭷܏? I uXcf$ꔱ2#>j4FGz˖-s;vp}}}֓&[. ݂@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ g 9 @@r3@ ?{͓iIENDB`3DCCXmlContents  *G *GThirdPtyStore *G`ר*)ThirdPty *Gp*)SwDocMgrTempStorage( *G *GConfig-0-Properties( Animator__ZLBVSWA_SchedulesCimSwBrowserPart"CMMotionLoadMapU"8CM_MOTION_LOAD_1"VisualStates__ZLB$M#Features__ZLB%&]DLUpdateStampDisplayLists__ZLB$^OleItemseModelLic'#qځHXg^x} (" ";=-a DCnD ebvzh"^QTuΠ1YUշjTnoiB Wdzݲ.D?2I#'?bn?ߥOKj\jDjbjdjZjhQ-uaکZqpsqܺY5㚣*+Zئ.-y~O/^snoZZhxR^-A6XtrK>wrU ݸ&ŕ}7UL';u:zo^c\1?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ĞۮŽ\&E>Nj3v?O/3LU LjSD?hD?Wn=ty% ;AMz}:^ZEƋu&9{3>/`]MDZmch޶Cu$DǑ_q9]d95P;?&j;wZ}EA= yq6J˼xy7rFIoqi>}Eg3ٱAs,jj+չ1/~7$Vvw+_ɹf}sm%537Q!+l?v{|U>:H ܵ9VMX_m'}/9|VgV9XqI~`t5NoČ|y#wpvF]<$%t_ _cR_Zֳ_9D|=v|F7QgO2Ht[G飁"ZjgMSv$Fȯ=H~o3lwhv)]?yyc-(x\ͫE*KJiYڤM >EJѡ7..M",:V2qxK޼XXgY$}~`˳O pڛӛ4;f2-گꩶs\|| e&kK~ [VtK۱⪻Ae_DgCq#`El+k lY_@WU_1'W_{?7WsٸЧrbgկgVǣ8:nX۱YY}G?kWlsZtΡo@./bRuy>VUv*>[o~kgŽuW_foc'Տ_u?g]ϭW cZݯ^I6?i_qw<6*)/Ѿ te[W&ގ ?+?z,dy%SRoDz=gSW>YWSby{+->rgfP6ŸνeCJKlb7Ǵx,uoA~ؤ96+ǢO>CÖd~Wnni92Kڤ Kz!dk@ɦp>VL3|.{i>VOQ6"}>rlV&s'd}.YȮsevulVt\l_u>o.G\%W?8?'f]g3߿i{I5WhXFU׿GW ʲkw\]cG¬Smˤ6i-'9H~V!W ?+?6_j Xkg N)Y)YS妬nŭN@{gwYqVg.vYqm\V9e™K^3(n߹em,]V%eř]Vekukps!+.cˊMV=恝qkxBp볒Λ~hwY۸ˊˊ{>q!Lӊa5?b~Yu&mXu{ƅ/y3Ux˽oo{<D2/nD2/nD2/nBKq֏ϯlzm\o:.fOd 12sإcGnh͡?UvG7Zxm~TŸjw?hJIUW^ߟ9O]zrr _-HKsy2#FQ5Z&u,#o!<#YW?˭ASpm8O_oߘ}zF|w,ޡ2WVir}oh;Z9Y*ʍs sVO\ul:;Y7eTv֭l 8F m"z'ҮH=ve,ع*Ô7X@qتl+I=6[:,rFT6Gv,dezB>-sq+B~u5*,sZuT Ymm)\{Xx~KCV=耝ae,C s3=цWUg zg?^Zۘnk>6=psd6k- ,yy%$-?gX <7/I<=9ߦ=~9Gq^6ΩVnn:gbԼŽ_- [c-?@}̷!Cgky<8/iqT?rXsYxsYv$F`CPU>PU>]NWIZlЏ~M]z ܮc׏Vop_u^7=e?߽my߽z?۟WY<;տ_֟뼽/ľۻ-t;2<{2YEVe?em8bޞ]mu[sdώX`{Ѯ86>wm]E<6<+WmCܖ\s~3y^gk|PFW(fJonKEr/^)+~,M#z;)n&b?j}Y?tkT~egGϘPrm돝qy7˲~~qYv5ӀךqsvV8?pkOP湦wfx}hCvq,?!iEm_fvҜ^-;h~Q{ۧ}Ƿԍ\6\'7FmcۦQϦ=6w^ ƱltDT7G.孁?DZѦڇi+}mjOQO׬!=_~pMEjWӛDn(qݴѪghD:_KF3F<XcuK,[35 dFXWZۿMfEvmNWñ^ߥ:Fm*uhm*F//ccK p眨Mw7}t޴1Ot66vf[˸ٶM&FC)nsc9*j~YQǚ7 :^nsF%Kvn>c7/j3GݣhZ,¯>jrM6-'X-'y~џ~"˸喢6vqP|~ñ߀[ߠ? 3pEZ^-.ovp>r8p>E:5k*՘[+ǟOKc_QnM+-NırR?,E%i#cLiG˸'-\c0s'6O XiPmd>_iP+D{Ǵc.,j#¡8q@r}^%ű#&K ET XFb3ؔq,p%6 OP˸@8r9"Qp(o@yqɁpƤs@82.6ıFrrZ| c%›h/?cQ9E(~ı '•8ep(xq@8y0i8q_kεse[OVf˸r%1̶8l6EWQOp,'8H x f7C?Fjk?gho1R[52ncƖpR[)j#5|57˸7mdL˸Omdm5ak-*k+˸6v+uq5.C{Y,׃Ƴy=}navN3KY-Z'}<8gһ= 8nNl!umMg?9zoy;p÷_k̼hCslWp|΁5s}ˆ wY犁G zR o)pE5=5?po,X [W ]צRyR9o[?iř/_LOG6.̃f̛f@ ۼynmށ7?ɷ=:+ho~-ps%}N qG 9Qz3߱<9{O,e]:M33,liZ59=':8sߐ6Xu6p澟ޖNm:8s_nۥ}3M?i.|Ovp澧z =8sߚsg3p澹.|ڇ7g;g;Ӄ;.VUw>ڦRgx}OZq>;/p>8s 8s/o@gvg8s;p>}W3g3?gq(\dqﱟ+?\opwDp>_3xw>Y;}bH8s?'Ig$3?Dw$";}oĝg}⟑p>H8s$q[>H8sW$q2g8⑹Z)炳LO}6.}ff7v[dq5p3p>}6lށ3g3g~8s9p> }GTZ啛o-}|h%J;ucfgfrY[g駞o'OOz6pj˶o_xp澭uתY`݁3U.X.:8s_w{_8s_v3}vײj |ݤ~z{4}4W 8s_WݦRgx}OZq>;/p>8s 8s-4z^>3p>}6lށ3g3g~8s9p> Gpz8''+%p>'+qOJgf%3}wĞp>$qO+'Ig$3Dw";τ?#;}ϑp>H8sK$qO+C|1xd~wʹ,;/p>8s 8s8s-9 8s#p>w}'̯3g3g~8sp>%}ccy5>:}vgޥ}J#ҵNܷ/wO~|p;mM_jMtU}S~`p;݀3P]uU'}lu<8s߳ Ztkels_Ãu_*wnc&?3=L 6|rp{֞Lzpw Vܗ=tNpZܺRgx}OZq>;/p>8s 8s8s-23ټgyg8sp>C}ρ3Y\8 4YgOsF IJ;?>?+qOJgwdY;}bp>g$qOIg$3Fw";}?p>H3>H8ss$qO?'Ig$_}#ŝr.8 ggvgv,@7;gyg8s p>+}o3ggqOe;oXoh37}mj>5sCfo37#65sO `' 0[YՇ^f3vfoG3񷻙}q>7s[go3ʙ[}-}>V?sBg㧢X,Оu+>yB s=03 }b}>~s?ՂOW=i> ?s=8s=8s> /}_ sxsfg3=3ٸ33"oZc 盝3ټgyg8sp>C}I}4#ܧ?m{27hݤx rw=xSⰩãaNdūX^\MoYq3V.9/ZٲU-s䣅^dU_L' ;2^ˌlm^9bvvF~_ծw]?t,ޙT:ڿx[-~57~6ܸ]=@d܎ X9.RtwdVo66v1XͶEm:.Ve>_8q#k6:^'^~ͯB{ی> ~]`V&c弁p"s~.ᾌf.:g'1f|2#e\ıFlgCq,bp(62_/p(ocF_W 'CP˸m(\cv>/ XPx%C"\b-~,j#&s(c+R p(e\I(csP8J 7^1~Dc\r`(\\m$g3%¡K\m(\6i#99\-y>űCMpPpJ" ?3;ıF,t.~ C\x0uLWġGk*4p}\ovip,Z"lcͶhoU|Z(Z|2n~c``{q8Tm 3n~RgjGEmF 58qFjkc 8r[)->e6vr&e'660ۋpEmdmq exrY3.ñehFG* 'f,z|~M 1!Nζ:+38{2|"p2+u~[3e:a9`WjSi'={x8lT ]~S3ȩ8f[8lC9Wxo+snӾcιh}&OAo y+-rW-ڛqamy|ah{8s 8s8 89Z^ 5ټqlsak\ _8Z~3?5p3-s]m5^ #;_sK9;࢏}rwEݓ.$xu7'q\{)>9;bOK.I> p,qY2_]oo,q\A7?wtO,qXK%?pX'%K^H%C>W,qǸǣ]`T;o.1=۸\.ٟ1;7ڿ 9Kl^8e<yG?6O7n~!p[ρK9-.3Y1%?/T?CNG}ݢI37i 2Ϭ9 8sfPoΒ3'8sE3lkoyfzf7}i~{u}/VxMws:.澿_G,p[J y"ܷKy0l9p㶴 wl!p5 ۄ3=aEg#}!,߲#6 O+g3y33l\nl^3<'s;p>}W3g3?gq(ԜcqWȘ}}>#;}ON8s蟓'Ig$3=sw9;}2_9;}2ĝC}p>X8s[,qO3'Kg%3Iw$b;ė8}◹ΛSgl\nl^3<wZ;lށ3g3g~8s9p> }GT1s_6_yNg[\wMзը&[30|8sߺ}dM}-./g2G5~ 8s_'oȜ!}o4#su굾?Ih?ϞT8s7fwp)oCf^KC}|9)lvfkg><̚g3;/p>3l\nl^3<gyg~ 8s!p>[},.3YgKTHHjg>i/D>#;}\Og573}KĞ9;}bp>p>ߜp>p>p>p>Ϝp>p>O%'qO+'qb3gDwʹ;/p>3gq6.}f}f7}fg}6/l3ټg3?g~8s-p>s},3,?]ccw {}gzd,08)(ܷbAӁ3O}>T68s_.2%gh^paspp+uʴgAg5?>8s߸C3V8s7ܷ|saS2 ѳ3t8s߂Ke dT8s 22V gg3=3ٸ332z^>3p>}6lށ3g3g~8s9p> G5#}cjX!X>>i#;}O$qO$3x#;}bp>gN8s?'qO+'qO7'qO!'qO''qO-'qpgN8ssN8sN8sKN8sWNg8⑹,s}v^}'p>p>p>[Nk p8s p>G}6O3_g3?g~ 8sp>#ysʺ2cۓܧv5p>t{p> Ocܧ~5Ӏ3~<}G8sy\ ObΗg8zEzsop_rO)w}DrןO[eT}ĞnO>۟O狹O痹OOOOOOOㅹO㋹OqG>㗹Oܧzz~`qy>aS;xaSybS;{~cy|ܧO-sg>+}ꇞo/ϝ_4.4T>sv6֗qڑPku]>_)g ||zku^<[_o^u? ?QSe* TY?Uy?yvt@Uy,Pet TүU(S LRG=UHUYa/~x]}0Ią]u{~,Pe* TYUo@K&y1oiے[_xq9W~Д焇!'&`|Aj%.#V6yy!VV;~vm?vTjXϫmw3T'O[]Vxg; owYqyS}`kˊ쵧L53{wYןِh.+>7 o5~p|K\'6z6.+{wY񞍎h.+>j]:[wYi]V{Ee7?}rt_]VwFG eş<$zpGgL(uY/&e[p?p|s]V׽گ.LnB.+݌]VG6^ߥ:poT\v; Uv\ڗ:9'~]VΕ.+=O6.+n6- }ˊmgE]?#pg]d.+n>eŧ{̀*ps5p3/swYqM.+>a~wYq}.+n9ˊc▣~f;p2p\eşl 3R.+n9ˊ_?ybm2.+^zq})lo/CV\tHKw} +.:IȊӒe&idņihb42Gih2i]V\| L y]V\|, d ]V\|8<eȊKe%/ȊK e%f_ȊKe%'=?@V\rH@s +.9*|YqiwYqɁy.+.93 YqɱywYqgȊK(Cv@_8_@f-ϫYŅ#ȊXeŅ;ȊMe]V\87 #ڻpz@YqF 7C{7_RT@Vb]V\j%Ȋ[Lˊ[lwYq +n.+.5aCȊ[A{3M'd-Gˊ[RUwYqK{=ˊ[Nu?uXk{3=u̮aEX'+βFq4oQe#,ggB8Y(βyFq 3loЧX(βaFq 3oQe,cg=Y7h{M2oQeK,Y7(βE*b8Y7(βFq>C(β Fq 0lc(β8vmϲY7h{mОeYoq~X6C{.ڞeUgYX@{-oh~XD{m-ڞe}grp+˖Оegrڳob,[.E{-'g߲+%ϣ=o\,}+,:-+oSQe#ެ8Ym*oSQe#MEqeNIC0^M)ڞe5Eq),>(β0ޔ8FYQg߂8x#,QgYboDQe x ,[PgYr|8Y7(β@Dq&,9o8QeÉ,[J< 'jR([{}*mΕSec,XОe{gl,mo&~XC{m$ڞeXq$l>,g:l,H=Shϲ&p"hϲQD۳l9Yh{-G=˖뀳o~X\,[D=˖ўe\ߒXPe!#o*@Uxebl쓏?~ed6}t@lO d{n;><|HoV̶l-U۲mV[Ulqݰ3]x16gn9ۿ5ϳg5 >2/lz9u N9y\>CnrL):դǬD>b69yN?yfz 99{Jo@sz'ҏ>*wݟҦsm¹x__4Rs\p.7~~8ip1[K&_99s>0iA>yl^b˜U+u\v.Gu>g>rV}}Ƃ9bߨ6g#E8кU} ϼu DzN03?m^;̞ {ۥI0_'1_'?$7b?i}Ncɘ/'^~1;~vtEնGl =>Jo Ozx'd{ }Y=snpQZhڮÃmC-_MS$g *-O{r0>iϚSS|Tu`R{vZVٷ͆m5jmb&H}C1?qa>c9.^AzO"F8.{C1qES\{l٭ &JMj?5[eu>p g]zXCOF|{Sp =%g^z}%9B~؏^BKI]Zpe$OE#KzIeH%!oA>7ӣ}Ñæjc59]rf9iIk~Y6GH֘&In 9\j|@sdHj@9HS>ې]4t 䑯5̟} EF_-Hj buZd$txld 5d9rd^OJr&t 0< YqYY?Bˇ-Baބ,5Lk˷0lR˥|w9~t_*9P*\D!gAzFg 8<2ׁR~ww|#i?'A8se<ozFX y 8<i.sՓ>(Ɠ0)U;S48:j ĵO]z\+n\[rʵ(79||SmkycVqYYa\Zގ {rM+JTxMC#q^"VedotUy y_`|dݚ `d]`AݕwZ`皟᚟5?5?k~߰7rVx<&kHx 65!!A^5!quo[}=[1: P'Y꺈E`C^ky֍n6 9x7kj|.^nfkvٶfo۷qݓ7޵1/NǼKd?0}KԇGak5in*ZTyvӿhvcZOZy;{dU+*f AjH ff;؞vH;`ly=>@d؜b\v0_M2??Mq;WӅ{83i!d x{Jkdu6nПk98{M5Xx{Ml+ˁr/d ~]b<oޔ@,b.,@/?c{kX_^O`݌ӡ?xc{!;8cg;l;v {|^Ot]z V&|? ?UXZՖ!=Z^П6o†wʺFX7á?jxnGciZ{l+#e)?֧֭ S`mMxb$d3kCfi,#c|O;֪;S;/m8is?=m֓y\v=mL8p;Y7>V_`doŸsa:BSd.r"M>r慯5:iryk_yk/yk?QHuf_+=8e{V8/eOzTkc\׹ >(ؐ)9\gR̅2R܏p[>z/t`=tqu uvUi؟y\q?Rg=f8׮@7Sj$cq };A8T+nv$Kmš&?_:9KJ͟'%מ܄ۇQSƮa]ORq=Kq>?Kq>/?]:=(:)_drԮ.N7ٞI}|MSd'|t0#cGeq 5Vv15Mv-׭5\Y%5_YH_ƵNYc~k="ڙ}U[}:/?|X OOyAC_֜i aڼdu}m,SOklsm2Ԇ qYD{Έ:[ވlD-`\|] c{Wgume t,kO9R::?ro=^q6dk }ߌя?9Nl j'i{>q=z Ч~&lb|6d{? r]k &V`![ sY-j0cdfxVV=եho5-S'_D_x,b@gO~c:XX c: -)5~tc=ކnЍuA޶ud[nlCY%E5T#j{zZXO[@7YЇ5t m6BY%߷|bc5ؚXX c`/`=YO]CO~Sq߆Ta~_џ'˜zꕿ-s|͘VSoM#?S~~VM%}WVCjRWW˻O ǽ2sӦ=r?J ~{XvP֟zJʕuh6Tß\ҟm&"hOF[v=70j{NƎ6t\'E9W'dJySQ])~qSj|vpkW5G=΋cd0yR/mK3?( ?P6{i:O}=o)7|(}%lBd;:jd[lV۲CXea-,9['d[9>l%{e罚yb9j=yC6Xasp'X2s0G/U?|-}'|u5oYZ U֧\-?o|)Z忆?ozcfygaN7l,OЧk5Ng.\yg[C/9S8L{eԪqsK~b9~oO1_'?1ss 2讽'~8snߡG/4Y 9KnϜK:rГ} =,'؋^]ezxo+{|-!Ȼ7 ϖOx>ٙG:^dIg?Y|dX{I>M2d'Rz߀Ao y+a3>5^2mzŸٷ[\NΦ |}f6BmPc\9qxLY{ls>>0?A{ E˻W_T˔9 1qEw=xSⰩWGC7 R&n7&]t4anC} ==^MFϡEU˽^.Jrxru2^I=愗-'Ylb]ϯ7x'uȀÏ,Vfb Ķ9̽gM6qf?Y=x=m퀜 !d }*ly@2'b_jќԥ^zIeX%%-+9r bBomiB6GX֘&9sWS"|ArT@%/~ArZ#N}8ToC߹=t,5y5ԟ} "us_NhrF_-B̜-ơ>d[3B b{O/[CYCEl9:X.,uBIr^?X΄3![>!:qi:H z00oaW9*Կt$!pt2vlɟO\\Ku֭w|#i߲GЇ4N\Gb<J5l(9 ?[+٪xH1ӾcCq)QVc@O]nV>k1G]!Vl YC((3 %fr^xpRlܟ{84mm-uSjHUNuE%.\o?A[)j7)ؤΔ"uיFxd5bubK Om.}tJ!yύ״yg+ yuVdݸsq-~ݏKM8:[Xu\Nq;״״caOie]ABNP3Ⱥ[v,=ؤޖYo'@s/v=R[s0/ءF5ނ0^w!~xr^YOٷIj~lyo 6 ;[ $c)ؐV9ʯxbulkh9Ynް+)OOox%G5k }xa[ڇmk s# nk(q5շ/dmե#Wy-f%|nJ^i{M6dPz݇uk7+UZ 5z 8A(bKgn9٫蘆7| TOv`ת܏kU֓ת<.^xוVk]kLv$YJ}K]: `C^;K]}dm)g]{ܼ|+o*YKٔøx|.^nfkvٶf7~-W=cy+Lu}5eo0k[ӱ{/s[>= ]#dOuZD?׮{b^x|=`!Qódo_+p}+`sr]cg;Hm{;AK+|8p?}\c=M_SXKob;ĕPP\dՌ#%3[w${>6@ GdH~}3S=Z${Pm.w5t<^ y|.kbx{MX7ޣȺ[W2^{{p;K"m^ +7{z_s](J%#a7K ?ޒNi='܏ir W%K9J%v1vC=6$Dܢ'>[{ sו$g&_I~i_= ۇ1[-яeVZ/ehjMl:]\v-> \\3|K@ ؙٞm.y43ɽK+I?zo |ЁЙeA0FԽ۽Wg{aYjr_~{p.>]AzJb,<.V/cg;&hݤ>LXCv_d'urro'_?OɵKqk _#|jڰ.zu:畵L2y}N 뉲nMGYK&Iz]w5ދ=e \eS&K/ uO;=p|FW.4v5MѮEb?z-ʺ,=ղ?SrهSb7߃yM̺iS5E{>쏅on}Z>!f[ך^Nh dؐ)'5e9_V󱘍uڍD @XCܿ S[, 93 a?z_gu~/ =>g#|˽8 $[~u.,oC6yƭ 8;dVobƿj[׸zv ex3V3>l|=~rؙmίh{EsDZ sY-j0cdfxVV(KjZ7|oO~KY%ȚNy,>{3j`ca}x,E(k)mYOoVoC7jrzںb=m EJzZmXOikz: n9[߰+5`[G?\ПbkRca}x,ِz*.?TPbKnSa+Sq߆m"?GkSocѿ:|ןk+]1;7}9@?t| iG?= }kG^z~ gO>^o;"e7o*;TفcU7>vGG%vK|م[g_޿ۓ?c{mYyòϟUwwٿs6toῩ^f[+վ V*_mM+ո_7ط;ʯBWJ,}]8xӿ#nUxl_ﯚ7rܬnow{z ]y{=#nz_:}Sy{z󸴿㿩;~{ߑv~vxv3_W_]竿߽z;h{mOV׿}3چ?7WmQ1{gU|=(AbJ誈0쪘+]09`f}O]#]b5+_3Uo3ºCS}ѿ㺅44kYh@5ЬI h3-glxōosU~GOiqw|]Ƀ sSD{hω2V@ßB<?*oα*mbUUcN;E^اoEYu*=^ue eo{OYw/wI,%Uc\偛9qգQoߛv6fv*lu?YmXw| t`ߏ˲%lWEN}ϐI&C"2ݙdNDf_11]\Z%kMoIٜ^wpJ<d/Po^҇jd9 g.~#u兞X2nMʵG݇fytƉM;}uQzu,{;,X勳/]K?O& lx}n3_7Ze#o;Wv X}^Im۲(:IyakVl> mj2mi w}Y< WUߘ|??v^u¬ձ;Vu\:t{GTVdm&RKvgl Y^v eٮZ|҉eboy؛Sf}y/Pgc_t^șnmIƕ˸qy" o OO l"%,Bo':Oqډqչ3õo5=G>ET.5ߙiu~mc\&tűЃ#;n&>,+Oj ZW/xCTd~ԻNC9/'/?f-_fY=ww?dnl}ecv!n縯7CqSsGq,Glj&Ys>Ov/OoT| LN~?#~_?Ә6Mw^M:?^ ߂*Ԁchk e ]Nn˾VLκ:Iޖ{lXOښfe_?o|}U/삕aY5l%j+N˦F\=ײaoM\?jF^D o)/~N^P6ܯ?vo?V7Z+mO/O|ʌͷ6pB{⻾!qй=Wz̋9tJ㈷)xȩVqs:ɦ#Z׷;Otnw=1q*~wJkfN!~ە}hħ/oym.zΏ;NIN]k.ZڇZ$/mO\]O\~Mdl|;n<=3[?jO>yz6ii O#Y/fg|L7 ~ܜYMzb6fol9Zş_l5sCdoLxv:g-S̋Kncv9-Sډ٦kC|Ge^[qrٽ%!շ_C:}3~Hm~n־U>O}VTUKZ~&Omȣ_j61&1FmIW~Џ6 ݚ>ЧW?y:6ỊIv{u~$lOq$P&afIؼyvn>(nh$|? W|3߬1M7 4! Qܸ" :-ipqWܥqQYu+\J=ʱo,7)yd+9ɕ/X~fr*^.&SʱOݾ|!+~HY+>7a+kchG9͢_X3 9cm\YK9cMoY\XszVyb^cmGX<]9$;Q5îcCXxc \9ک#kfѯrəʱ6,ƥkzBʱ,kzBʱ6/Y̋rckǼ+ǚa'ʱfWyؕravkv*ǚaʱyrQ~k~)ǚfʱYr@<ko(d3ʱKYrX<kWkqAKO\9ϟJ69ʱKvĕcK#Eca3ZS9-Hqӳ1u$P7v&;tՅjwW8chG9͢_X3 9cm\YK9cMoYM9cm^X,Q9=yW5;Ncͮ+X)3pʱr='Ty^J9VRucyX}^G9VQccX{F|r>6)Mʱlr>)3pʱ r>ϧ)|ʱr>k)Aʱlr>(s?ʱ܏r>r)\ʱ,r>σ*ʱX}O9VS5<&*곉ʱ̱r>s+3ʱr,OjMGQ^i[Tzp#ឥ'QO/_|M7nGv]i: +-(^bϕfO^RJ3ٯ»+Nn}rwokԺ_]X]ڸ ~]ʓR݄'kv[mk?8OS!ORnaK.<|H ,W[kyvY4z&ܲZ]b'_iR/׾|6Ol:*Cb:{Orn~|{U¼sс Vyx3lRg.եm=ow/O{(^{'u13_m?ldݕ{:fyQ僯kkg~|y"dx+]t 2k1OZL61ŵcty7Vxid:= {zr{O N*?9d_]uhk/">c^xiVw?z?ڷ; lG\]XCd[k_ZwA6rCʯR\J~: 4넣cYxm8^nѼV묹Ff 6k~MBȣ_~Y9m6BW~ [!tk,>m 1_ 1/Zh6P ;Qu~a?f{Ű=aZvk6_ 7;/G7)hb]1|_qB)Z7ߋwb cR n1*w)nN\e5CǎWÊNٙ/ߵU][^{Ao-?~[.L+-w'Z\+ y\UQ9sd-=B\9jw,>EnVB\ciWt.~o%ޘ}kl ۈS_k}i@\c_v.<|.-O/qz qE5ovJю9o)ռ,ٸJ1.LЃ愦rMLs9lRKm^1/6\0ۼc5'7;)hovUҜvrحMa1(_~k.rO᧺3._zx6ZxU9v!;fw+a ;LO\9~[X|jĕc>#wUW,/<8pYʱz጗;W} <Ђr.]VYwc۵fG+ǾZ'L$;U=rG'+v` ʱൊh~cw|@qU3ʱ70v)poX8/m c}O;W}wrw+~nʱڹ8+^U?+ǶyBS.*ǾӅ\rCn.\Vwʱӳ W߳q^7-uʱQ:{ĕc}Ҁ+kxrG;ʱo)U59K!rR5=BʱRM9\=+ڼc^cm1ʱ6wXr؉rU9J9vkv[U5;/+ǚ_/c͏Gʱw;Xrru9Z9x<kQ P5)(/cJcʱ{=X7ĕc*hgĕcs-ʱWua^ЃrP8ĕcW503W]ǜnWI+w'YW{5q؍>%{w(nĕcarc"n gq؍Zv-ĕc[o}zp+^xcic+nV{~\ĕczݧWnsz5< \9ɣX7~cMʱ>s~H\9ߟءpʱө"ۥu_$B>sQ5~uU+sohqקU;W=e/9r!CʱzbWm%h}6q70q%GNW8^+Z;юr[*ǚ!r&ƥkz =(ǚjBoʱгrKM̋rcṂr{M̻rIM؉rUMؕraMءrmMحryMعrEMrQMr]MriMruMr@MrFMrLMrRurXur^urdIXuv xՉ3~pXQ_o,ς:f-YoՇTтg~oo>GFmi@~]h_|4KӬh/Y> 4oN%j@cܳJ[!hևj>w{q?m#ښ6̜vc44kYhhmB7ڠtz۫tԑ7L)Ne?po, {zթ7j# E/hH(XQ?;~UUUcdwޔO61?\ooa^=+79mR|D1mOݗ?M!ox;u뛥zM 3o:u|Fߪ?67}S>= >&GIfeΞL\umodg q{G ^9o`kۛ/'v( q}quE\P%o򹨅+;-kF. }kOeRoTXK cr7?vlMQ q}lH\>1SW+؎q}l數1 cv@\߶6oR73[lIQe: 蛢LC}6to9ҷ[|x~P$o2'WEolҷ=i16Ves6S+sWyC]bzPTʛ' ꛥ' AJq k\:`/#p}v6"\]yI(; 7EO\l h_8C*os*oR9mX:OP+(}+KP֣M}CIگq}ۓq}k*q}q}Cq}DzѸotbK4FL@MLNXO:7:׷:׷z noc q}k f)K{@( UΟQ*h+g&OXoY΁-\ΙM]αC9׷nUv˴'yǷin\0]$R'vqp8xjxx>W@'LU;h8U u`;.'7xc$^ra;Gqp؎xdcD7SPP:cl>xmxo:uexJp{d\A|{o_k,fwl#!&550vkι}Ƶƿ/< ^/ǝλNXꆃn(bh#:z#6pAVRk߸ۺ|u wkꃻ?ѻqwA~xٿ2G_!#ڊ w|oE*.q~^ޭk;veeJ.Z_^EkyaI3З?́ɉ/:E$':uօ#ÆC?od]ugbm3| I;YǮBow/f>Q,oy}PR mhX6@G!t]롋xɖ[7AyV.\?A.gv #ƌ2dĘd8Q&+ہ&+ːde[.T)yd1E;>_,CF5lde2˙es2d4Y)d4YY&+儌M?oYY>odO2d4Y!'d4Y3!9;$a}>R{X~z1vȿ7}:q?֞e1!XQ2/)x 6An,CƐذ1 Wnٕ^J= ѳ*eq6LmCޭw:aE:Q-iVmi3>.}\y }cL66ڏ6]q\#ndcG0&uhEm`L /M[w0&w0&mcH>uէ&,{{sѮԧl"¸VmN+dsd2b/bbڐ~w][dA~5p2?"6=eY>~ؗLj8qJ}mrf< ئ&[iwT::.P}&lM_5ꉍstԯgkP+2$(#B`K~؀rsɲ]N٦r)UN.Mܮ述eĐwХ4b(9b(8|TN!'Х|b2ԚNC xJ9m,4ƒ!~#OϣO"ggO"6?ppti:c8=.M"]y <]v Aȩ<2Tx35ҏ|,e m"Gn {V`}@p6*"A<ʁ%;4>Ty$O;'t~c|:Qnĕ|}A(>+L. n9,yϳ-"} sE6"ذ)1eGvŲY?!ƨ|qr?qk@Zkͻ-|^&:ќ_Xd%Ԝ_ n Y ∮A|rysk#;# ˺{p}:_K8BTNݳqATo[ݛ8~u=/qy.I5zȲrԉ{u9q(گ6t}t}zDwEw^yRכ{ĺ $\yIJ7}_kO]oQqמkpYYob]ᕧDq1_y>is{߼V^iKսJ&mq\DCRW7ʽEôygԵve_lq WNU=?WuG'd߱oOog[xu-o{ԏUWZ^ p_&xke캖{i{A[I-&Hp5kUkd9Iažʓ} =gmK=mSu\gzYJwD}?:}OK1zqpSSdiD:sKp|' ׿C{bYLM#v뾍,|τ6NtFy p{oo3s-|@NoaH?! G{S}$p>4>Y/r{[#)6],\dq{*eWݏ^uO.~ZߟmM|pXvꤝRǮ-f?RiõΦޝ4Њ{`jK+U1?n`zA tw=Bo^M滴wiiز=Gj hr~ʦ5hg׮{k.,CF@Fehh MV>]mIdylX}َːde;de2l 91/ua>/lehh MVY#{\Dgd\5w}LV2%6d4Y9GFoW^w[wmSBjoor<nxzO _0c-e_y턇9 c ?BAᛰ;Z= CƐذ>6b2Ҹby>b]/I>1بCF`L\[;1h߶x}1VSgrfէl EcOٜ`M} z ;G쵸Xv^ى2AvS} ]B5G&Wg.{_-wa[8q Q߄LwԹ&[K6T.BcS..Mwq6>k6yj51Os'1sggǠKpTsJ"fE)B²m m"Ƿ\sQFʁl3UDx -C^+j>|訿3;2XUVR(3q.__w_`,[aۑ[~>1y-#xy2>gP`x5v O'kk-;=ĊX9/q3mgb`낺X`Lb({~qynøHpn!D¸0'?aE1Wt!˓lԸcxpR\ufOp)gaVyF>i9uK˲k IYxD?82>q7m.c9._Tg8F"9e籘Ge#|2@ȄavM[5,`l;sW;i ?m.!c'/3 e5U'Ax?40^9#|v4ވ#EfXs23ĸre%GYK̲c܊qaWɭFcdh1z Cb8 )Rf5q(9^<2>24w4m9zsaYU_kWcZ0^ Vq07~]Nkh/ҽ Ճu| XN4vۦnmcW=@~tbٹXPDsk^&:ќ_X4ױkίkضxXs1sdk+q+BEØ!Buq ~1cxܫ}Y mCmT{}#S辍A ֙o3sHo>~trOI`K}]~c rr\<~qseu5v\?%Du9r^{%[Q=`J+z+yip ȲmSNaE6D>eؤseϟe p'\گsE ߕ~q)k+ݣS=m7щ~Oscq~:vݣ -,GJ9Kge{y,!O}:?S6#,{lY=8Y1u<r.<>ΌކΫ,{kX8H=eȲʣ<*?b_y\<*hʣrzByTNU( urzF~M<עl*_l*{M[R6'y)}񼴌a?qouǼX8ױxIu,R~ʣcQyt,{VU1Mn?ep |?R9[]ʦrqSW*'pa]u8y;gIҸ7]a9mSn>~s'oo9#g/{'N杼7zß;|God\Cƴ:+d8ޑY3skUFoB}mGqM9cǻ\sSY_T<عacdvXYryM>Mu .(ϗ|YUzh47AoNԉ߁5LtSwV:s5?%/w`էԁf?O] \cK>^bn_?w"猪k~0hh?5k[gol}U0Pߺzkcu4YC'1ܱ[qoO>Ysz=;{`{2ǾlZˊl]TY'WELN^ﵨdd"?䫕NaYlIȦ&׺WHǸXuqޢeec:3ˮU#攸ڕ6+>Ju.1̲^zw1GFAxiwO uu?Qo\/~_o{/#b1W_E{<@FՉG5GF(hv \#ke͢,FZixDKQ \nk2p\fCQMk䏲ׯd>Z,o0n2#c(1V2(7T(7V2(&,wveiS/N_ڡF<ʨc!eQ"e[Q>+'u'۽zc(yjo˜{/9{εZ'\|o;?7Z-Vō-[eIjU/>;o:Z-q[i.jy{'*KG_5(pedԲU~{je+=c)۸zj^6=Բlzem梗\Co2\-[]ԯ͒K_) eR66/!lc,ۼx+eI%S)6/Jt^y 7.|gۉE;,{ae3r {øXv=}B,ž7]-h C0x}YHP{P̈́DvĬAeúUk}B'FYFCltwdvGgTdطC3lt6p̡m"̕ߐje@Nm;=`kv{[+%GdKbY3 >VrѵNd/ֻOF\5Z'{mt6cygv` λ 'GKt1628gٳȒwdAk5S?SE\c{V'Cgu ƾ2GkN/[}Nul{/@q;տ^n4A{,nɲKnZ17{&mWȹvX9c>umwVscaaڗL\u݆D:$:ױЏ3<#/dk(ϏQWiO_2'䋶%G7n3m7~PKo,m^G?k ; L8rqjbϿj:qhm/;^⥿ȷ]/\!NsXJac{Eq}Omhy|c^}̯~E.vOOfÏ?:{T>j#V=6kW>^1yk3[*U5ۤ΁%iyb/v v^{| wB{z/~K7C{.E|7wNo_5UwNߺI?3Ӭ/3^ YUG$>ҪJM>5O@:xXz+%M:&=Kx=&m%MꌿI| 'o\#U'ݺc:}92hWN3ڨt" 8atڭܷcT]Ol൸Vqq姜.4n.O"&cl?=oۤ*mRgJD>Vq&us@w;n'Rn{)ƫu~!6kwoR? Jg.ߓu?"t5.[IY Vq&uNZ}M$\kwniR ܭ~oĝ3/%zCsrkW㠧 =!:׾챠 Z;<$S(;O£ԹjoрA%6*~xuZb"/3731Jcc4gy⦟b%:,tY 嵊3V|e1_fP^kYd}&RfI[Z8!N0>-ZōOrVEQP^kܕ[d}#yOqbepcqfi|[ 嵊+y1N΃sָ=;rMp&u,S,ysVX,#Y|-2*nq0qRP^1<.Oءu,]Vq:Kcny}.>_MX.G.vkw;Zr.]5nRqL\c q|kN\s ]퐸Zn5s;'yq3ݏkzӝ_<:c&[Zh9ĭɃ=&Ob~GǞ q?1#n~ qob~G{)M?q'R>S { Mq/Jboj~GR;f?ػ n7{þDwaؗ n7{ƞq?w_W@%5#s̿R;N9w9Y$n~Woqw=끸-g z*Hg>/B瑸#q_ y'vBѹ]w;d}Cnnw;'n~Wt 1xh~dWk[~5ky!瑸>wNks"퐸>[Ήks ~܏k{Nko7:Wbկ5+Ok3y;L>ob~G\c'1#gOkJkMk3{Hk3Kk3{K>+35#95#?5k[}/q}_q>11%$E\c끸zcw=B\c#q}>5vE\c!q}n5~A\cq}(EZO㝖grV'|k17G\cߍ!5lM"܃ƾ;Vߎƾzȗ:ƾj]ٱt5x ؗ9?q}?\ow3Gc?XD\c0v|SZƓGIk~ks9kqz zKხjs=B\c#q}>5vE\c!q}n5~Azp?"W99Wbկ5+Ok3y;L>ob~G\c'1#gOkJkMk3{Hk3Ik3{K>+35#95#?5#%5#+5iss_\N|\5ksw1g|^ky$睸>ܮks;$햸>s/ks?"e_YinjĨ|C5 zk{y1Y~y َ 'of>s q}Sz~e15y7%o_ƾ*_ƾ*޴+q}ػq}V7?o+ܕ|wwϭ'=ƾTlA\c_rzZ>>>q}\o)z&煸>G|މks;!트>Cnks;'Q .r?"拉;UQ~]_}~b~G\cɓg'w5x;L?q}>j~G\cWj~G\coj~G\cCj~G\cOj~G\c[j~Y}fq}fϩq}fq}/q}_KcG}N~˘r"@\c-wCAw=B\c#q}>5vE\c!q}n5~A\cq}(EZO㝖Yj-4sϬϟ&OYgVqاk5wʣO$ >=@c155y5Y9o3595y _>{$E\c~4y|^X_cOOاksb}zƀ>}_cw?JEzfƾu3g> a;}&O}>}F_cg_}l>}&^c>7>}._c>Oاg h394g}z&>/@8Qc͠OTا.hqe#}\or r뙸>|ky'털>+ks%휸> G{x/y IӀRyc\$dL !M"$!dה[t<1 ][\%Y{;'_{::oy^ϰsSٿs{:`RwK9uIit`~u>;3=LwxxLtg<{UFaOΊRsѩk^F|F> : e zܦKF8>~5v*:qlw,>NçWmgu6lhzпY]q,5hirm>ۦ}7ubʉsw9l?i撡q-:xקX??"^k˵÷>Cyco98,MCNءK{~j_ 2nc2;gXƍ?q,Isakprmdnr e62wK}g Z.C{7J~|NtY sAΨ1٨ }_1lÀvg0,Kv݀om_߻n[A߯4ߥaRvy1xwWY8n/ysWdj٧+?n+Z<'m[/eEko.ڮ8*Tk| n|x5S`zp9$q\5O$q\5$q\-pDwŞ\I: p,qY2^])^2p].Kѵ ?ĝKD'opO].K5ϱp]O.KxѵđK,qxuXqGSš]7S]amnB{p-݀sºK)NkY6mqw'O_7n~-p[ρK9-.s8.}IN:9߱`ȴ1zĜJI8羛8羆;8-ͺ.ιig8羋Jg+k s3?>[T8羞esߒjw"~qMdﷁshSjlgܷysݸS88羷%p}7]-cɹ{B8b@q}vPq}vHq}'p}/9݀s3;gsczrqι8>+s3ι8> Grp}WݶH?>r?ιO$s#;p}bH8>g$qs?ιO+ιO7s(>X8>X8>X8>X8>X8>X8>X"qW}_p8<_}vNs4r s 8>p}f79ٸg[i̓as p}W9g~ s9p}-ĝp̓T>y\%s:zLkV}5;ZY?dm+.;X0?ιCcd&yE֣9|NܷYsskVw—sk* se&s_KVfuG9lpu۩ڙs_oMιo37N=>:b*ιϮ si{}/9݀s3;gs#p}69g~s!p}9gqsp}*M+r{"'%s}D/p}_)p}bp}bH8>$qsW$qso$qsC$qsO$qs[$qsg$qss$qs$q'I'I!8xgI-4"us3=3;hoιs 8>3p}6.98gs p}W9g~ s9p}-,sSYw;P2LArmt͍s?p9yB9us3=s~gvιu9sqι8>wOs3ι8>[ρsnqiYw捋tKc1;?!C;DP8>?ιOJ'$s{Fw9#;d";d|#;";";";B$s$s$sx$s$_ Gcf37ٲosߜ.9x:љ-s_3ۙ9;MFs~κ9JY׎8}Fl>v<#p} U3 8u5s;יj}?kߚ%9^>qnWܗy8羉 .g9Ym_τ#6͟[+ιO3Nmܧ$To&<sCιOp_9h%p}j>'lscBtzp}:x4p}' =8>7ιOsSv94.6u)p}G_<88mUGv '[{{}r6~~}Oׇs'm')rp{=9d|8r(r'SùOsg'>"g}E$^<^8I|y|qSss^sO|¹OùO|ŹOƹOs'>w[}'Ϝԯ9:sS|O > G4<qSy)~.U6|x~&z"DzBeW{JF#:h=o{Ww^Svl'D\GYU}V_*,Pa TX (;>vÈZ79-Ӻ/߷vdS/+_|ۮ>0QV/t%.:}{gMo,NP V;[?mAUkԩXJw?JʫmoJۼ*ˊ.+.w]]V\v|{gF{o1O|083'?eŏi0ほ=8ˊAwY5 -]V| -[.+}.݀Mv +?3p<7b[.+}坷>ު1p#]jwYV>cV:.+ޱhhr' /^wY>||-p>{Txk]] s8poذ{&]V|{gԪeŻ<<.I6v]V| T]VCOeǀ+z4oeWu\pXS]VpW e-qp+VwYq(.+lAGwYq:.+zsq)p7N78}e]_/wUQ/Jq} l/RC"<@V\tNHȊKywYqIB0G{'dȊ%h2 ϣˊoLeŇSy.+.>CV\b$G{J) +.1 ˊK̦OeŅRyȊ 'I +._AV\8-G{L灻pfJ YqTx]V\89%~p~J|q_xLMUDqA)#Ȋ[_e%ǥ +n6A{7;wYqɹ)_Ȋ8ˊKNO)CV| 5WH!ch]V\jȊ[,ˊKRYq)wYqM.+.5[Jd-eť&L>qڻԜ ՟7B{7R'TCVx]V\j쒃>?ˊ'wYuuXk{oy{*KmyaEX/+βN8˾;,4;(β<8˾ ,.4(β<8˾Ì,:IJ*8˾Ì,3;(β*8˾{,nГeIF۳;(β8˾K,ٱc,0l;W*(β8˾3,0lmk8˾,0l}gleE۳lE{}mϲڳl>k{}Y6C{}Gmϲ*ڳ컸h{-Оe),-z-6ўe߭E۳l,gw_l,+ڞe:gwb,=Y]V<,/>bU;}KVq v\YΉWgYt.+컩(β;(β8bC즢8˾,a7Y1/;h{gk,),>]SgY|;(β8#Eq}YĎ(;(β8vDQe삢8˾ , `YOgY8 ;(βp v;QeDqcÉ,'l8cm㻚~U_Cke;(βYK=fgl eߙDòڳ컑h{rYIg| Y6_β:abYH=Shϲ&p}w=hϲ(Y6A{}wmϲqڳl\e9Dòq)ڳ컈h{ўeNn}oI)oC=J Qv P TCE<5{ؘ:z}z?Rxşrawsm憼We˴/~V7O UO']T^ֱ)bOۖ>2~&hVTiHOu9W}<^F~ ~j_h{lLV w}emz^GeaLP0Wmf+Nwb ߡY=FypHݣi;nt,3mwT^pi5FJ㈧L{\:vBbcCmhj+mnc/ׯt@SmOD~@Ob^HцҐkHh# Z ? 3fWTg~ZȞD+۝~DWbg<3?=fOBw Fun)+}ɎoovL۳{$w_U<6[|ۮ: rw?$3pdO?.z8}Fцלqvrfe/$6f% ?m2t!h @'T<&j{?3=h[iO7!>mv=2n9$=*8s;ZS׭R<}ullJywcpx:z,8 h}d⡧lWuKO ?}y؞lϓW5 : lHkٶXmv^YolLKT Jwؙ=/Il 6gzstϪ[zΓn{OGWuݞXnF+c)_n>$ǜs ]Wfy9 lc&󘞲ŝɚ^O^p ⱶ~Z<Qn6Z<֟N>ܷ:u'\}9Ɲ}`mѰtҾ{Fu_ƽX>p\{Xk7,;!c9&mƇcľQyvlZS<2{OӪXM}pƚ}ua9_C>2_1(mx'?^rjZ2z|s#sO=8P?aٱi>Y:ZS{NuXm66hʐ휉if6=78}<3d6`1}9]2m'$J+C1?qa>c9.:i]n2#\Kp]4s;=K& &nmIQh탧n8Ill໊?6T>wW9pxu+%ˁEeSr d@2tkŶ E6o6~餖 zCZ+Lx & ܶbйH%t = ׅbSG$$? O~W%^HJzM+5F(5)y'zI: ƀ8\b?GL ' /l<4wq:c3Ok6%B$_^KHG$BmB<,|=:\yp?Y=x=mB$CR/Rh$2z Ԣԥ^^JP%MJ8Gu4M7ݞx2,pA&zN 3>OO)-6F͛|(sPuJl/:_}&T7_,%/T}B;uá|W F , KM\ys_(s4ȒBA/_G83Z8t؇lsF :|-<J,![CC2l Kx=)Cq&t0΄l< }!<.#t0>l| d Yjk[c< T^QҐްM=·%EAtKd rdg?SO\X¥vS)Fy%-vo}?Q_T \cNKӀS'?}.1R/m><S48:j ĵy=u.s1ģ*VC* NL?![ݬ^, /(Wp}e}5 ?}vmJ :?Qnj"[gۼy^vEQY-f7«j7\ #t3l~yR{&Oiu)qlΔ"L#w|58'ׁ\+n\[rʵ(t>Tϣ/\<.y5v~5q,5+}mP52MEkʺ,tU sy]`}g;ȼ5 ` }g;ȼ8`9(u ̻} 8|\\sg;pk)0Gx %O<:69kwxö,PƲo-s%du)U ŬoMaB_乞Պn5&n{(k;a;QnG#BYD7| TӲ*|]xa-&lkmu:s}k)kܗk@ymkl[^#/ۼck6ø͉<kVb\lufאY7 fsRK#6}L;;S;/m8iyxMkڬ'isxMk,|qi6l_Ѽp Zk򚹭nk!ۜ65|†ϺWrX7[˂_[}k>k^>ۊضc_ѱg>q{2Ÿu Dyn^Ÿ [/¸ [¸Ϳ(:nu /U}8ekV.SuȚ,ӗ~qe;$^om7 ^Xp 9HQJia= %vwCgltMv^EO}[ st|_I8{3 ۇ1a&}{X|]2s|K3 ^|@rq>h}>$sP!S8\3L)BxFA̸p>S #9B9Y>z} #Aލ>33Ұ??,5>/HϘZ|]XOY_%UKDC2؊fI\jr{.{R'RE%׾܄ۇQWa^_Rqs7b|]—|]Y2O/Oyk>)d>w9]>)d{p?mON.<4eM/ӿ}~Y{L<>3sk|]vO݋yk =_>(#9>_{2?S{kD|o3$T'Q[}>/|oqN=m!^siې KkDlOY?)Sf=hll68M/_Ϳ88:oښ>>_|_ }{XVϟ':2R#SsNn2.,<8_VXNu-ף=߯=~Y~ly6|l9~]q]{ބ&V`,C ײZ`j3VA [ zjOKjZiỎ p_dNb@gO~}:s_X }: )5}VoC7jrzڼԶ6؆2?*$sGЍ6gnͳis. m6B޷|b}9؜s_X }`/}`=YOCOySqކTܟa}_ѿ[ev/|2i'Lo_65v*;ƿ3[w2W<YI|Xt~gCm7oo_6G;ZgXzG;ʕɧgm^;qg;lY!h_F.{tD::6H6uZEV/mN񷍪Dz.G/=_9lJq d՗ħ޾$~"k?;Gű\ۈ#RK;h,ڬ>0wx癸wvLgGWSd~rճkOzvѵP2$Wz+svK8m.|ə m}i)hotecf'g3nJy~$vHk!]v|HSu;euf䱍ͮcs?}Π@~m;Y^q>f\c|WZvV*}ln^Dl\4;|¬W֝?=zVV ۵2mo:@~j^=y$8j_}e<گu^K:.n7Ky_l-ͺ.WW둫>d{8's=)*4sn島\vpՓ magme;w}{>/Oǭ<얟sR='t?^Iv~g*s|NXƵu?cxӋ=g)GUs*_Gek56k361yLZY61ml0<7|4^Ouk nVwZeFCw{vcxx5SЯZ]V`#3?o̿nYlIS }cJ5_fU|~k}梒c|g&yE֣雸L!g7^s}fUg՜5smt2q8Ƌ~Lb?ixN'?vur'MYom6>u7O?;68ؓ'zY|AO%̯}벏Y=[<'m𽧾+?nklg<|sɐzdlۺm$Mu˫~XH> 4ԯIV>?]2mvQy}‡휩SOO\ V=ݷMO3vKVfuG1m;}lطCq. [gvc6lcsr}qa~3~9.V9+81qE=}GQA@ # [yňcqSC4F]p$oAt%s:+6=.6^wI^npx"H2)y9zt[\I^bHb 6bȹu>пY]!Kk3[`bm+6d\"+sp]uQ@$v?:_RCS5ETD^JI{Jމ^f}ğc18dXb- '@n|։+'E^tiO,5[lRKy-'"ZBb-<"yhCٍ;YCtN{L{ ~ǾKEO \IؗZ4kkQTK^nsTp77,~܁E^>^'>Ιt9iN7Doi[?tl& <3V݄Ëuƿ HQ>̗ K~i:Xmb 9o}® E>P9QϞ"A :X|A>™-ơ>d3Bבk"1y:*9d`\YI"3q&dac< Yqm||HC 5L(MRÄ^Ba |wE_A8?·,: ,\Ÿ摱΅Ku֭w|оu}?Q_\ \c摘ͅӀu¿zJ~藿h)q{re59t.Fs1ģ*V'd\( Bz Y}ח r}e}`f7l]ihnruuՐ38>/&yqբűfxUkxAqn?ͯ^\6p -.u]˿vBnoqL+2+δ9+\)_9ׁ-_ka=Mq/ՎkH^s5ҮytkE֍kKע;z|U\j!x}Vqwi״Ʊ'״2 |mP6S۩\uB^Kd|Eu PoڬԷà?cse.v5R[#Y@ءjeY^,lok_;-c5?k~5?)65?ہk~^[VSq;Vx<)ؐV<<%cT:_9!q5œuݏvn|k;|?>П+<hzp;_>}/<܇ms-}x,|礗&Yĕ{ՀVߢ\>~?ڵ3ټz.&\ꮸ xκsv;V5 #š滚Zڤ?{b\|?`r![Qódm_+p+`#/65 E^v`X<׵uc=M_SXKSvvwGho|5zD|&yGaj}kD7 kJCsŏq ,?88kM5q_xkMl+@8:B汐}ZX`kS8?eb\ /E:.Vf~KR kqƧWnӡ?2ƅny\rt>v܇wv;0k|^z2t`=ymkl< %wXUXZՖ!=Zk\ZП6-GG?yj kXNáПk5ĺsm A(ͩwUwͧw;_LB6״z6״ϒ.~٨#˚m+15p[ yd`C^cؐmN s7{<`y͟u=Ugֲ?sZϺٺ>V_ƶ} Tڞu2#EX c=_\p@I kTiظRMz2t]*`|S}Fu]W{p;_K׬"I=Evorv`[Idrvc o3mDp 9HQJia= %vwCgl v^EO}[ ~+ g~i=k&ldZ<ˬk}{X|]Vk.?g%yp$sI3|Kr>=ؙm.<39Mx,(uf<#*+Xw/><=# 3RҰ'GL} }ϬH/ܪ%lɡgnRX98|O³|_Rj³2(ܻڎk}γ^e[7ݧ92ɷ^sjGx(}R(s}R_i|NbnlOɅ&?K/ ;q=p|;'Y5_g ۽K? }^߉Y072ߢ=_W;6tk~|{||/>e:ql=epOmU|,fsivc=}h2D{~gĸo_|8ldf@6z 7g)s.P}/ 9=9gGх{q]Y(<+nXoC>r-&l-C{˵[m|]E[u-ף=߯=~Y~ly3W߳|lagr;Pg473V= j5edfVAe;X [QVմh;|oOyKȜNŀ3Йb50t澰>ևu߇w `[ӞnЍ6/XOnlC~HPXOi?tc=mXOgA7\Ѝߛ m|u}&D_lr_l>/6B }a}/̆pVSqYO5T\9X~嬧ʩ;XOya5A}Dн;hSEkN N _}>^Vh?>V,[ǧ5_oO>?wZvxk|}-߿dn~S=?1YX-yòV_?f~렿?뿵l %~"ŲV~mK+ָo7o_:¯~B֕j1*#7w>Oo^_鿺?u64nWeYK=~wٿ7vo㗎8v?*oLo{c:9׶~x;{O;BEֿ=o~u^l._n+Tmɪ{+%ͲYg?=F0}(nc꫶kU}_*,Pa TXgZ@k^`=tcu[-__\}ڼ ~]ŧw9zцz>=.>Mwo?k{bZ2VomWIQR`*&{@hu]~\ 渶uYsA5o}xߝ pOhݒG{ Ij5M)g'>tmb6=w9:g {X!,΁:>XcEuۇ%=j,βrzS4 ؞ns_ G5sm>ƈ1y0_ {{ΰpAk Wyq{\;l=ygWx,,Wod;:)亪%l8w<ݰ Ybǭ_r3douWC^mT/vζ7p%qa}ўmuy?T'q}F/!uo*lsM؆^={p/Gk^7|넃 ^×NlCf>نy7@i> =/jLKc:]I>Uц=e{l[[68}_~R \얺ݚW9ߵlyZl y=B1ecba6~. ViŶ6xe,;+cIR'!u;ި\e9t`?1>cOtl/Rla,~:o3)L*|^JR%᱔xU.V}ch:2) s>3y\nKncx E@ct#Ѝl.}t\a  w]ǖ*%W5˵YWGR+GUƱ}D8ۜ-?&i lMzƵj/a_v˵yy}AcY/|Ec7Ƕ|o˝gv;NzఏbI_Eco*Ì~ z-;7 }N{CpoR|5ا>jmp}p,鼸fU]?Nxz8vŽug~ԊNDmx` 93]n^gpcyC0k<=ۼq-~DkoX2~_eU~ߍF' ?8]Jj{o}}&zYEk{\îU]O>uQp׶C{>j7=8[r'k|skI(C[ ? nx.3g'Aawg *q sOkUUC_p |=gF}^hy6gטo9𻏝l{[O M\|pۏ~xIR-qa|CnZ?6N~M3V5 ~6=fcw~mIS}|tR\O|Em|`qR?w8:ˊXn#0A&Gƥۈ}6qۊ=WŸ?q62I~¸{m}qۈ&y~.1x0.xpKb?g\b3,M7$S ]!ua\"u6-spWŸpQp&7Ho}Kp @ϛsOC 585u\7r$z'cү5!p;pM(v n?3#p;s]*p--8rm,s--~p /~_@0t?ym~s;Ϗ$B#sI܅wNḵL\c5̱J.o]g=tCI?{3S_螥Iq̱g$?9ϧUIʓ3>VکẔcΟ8s/6J[n-QcmiZy3>~&Mw+V9Q Ӿ?bKv=s.98s;Ot 8sA>O& 9vo'c*=9z'Qgsɼ)4xyPd_c@|hM̱5Hpt%Ш=q͋*Kc_T9YU#̱'fo56c?$}g}q#ɛ 9vꗓ}y8s?~L pl5ɋ8sg}!pIӖ}3nm4 p[4ݵ՟9雥zN8sŽiG̱(=3v^za]m;;.P̱ _ܐ|=j̱CׯLjmps\Ẕ{{2Z8sߙt5p}rz2Ǯ䇅3NJZ|7{vUJ.qX9O9VucEd~/XCv`n7Xsvfq |\ceGXǝ9V$t?a ݯcCCX9VizB8rֈOhr$ڏ\$k=םE|V}Kfkmű;c|Z#muγkl~}S02[wb׸ḝʝgvq=ohמ=䦽Ykk|遇 C!hzB|ə+x\?yػSNu^,zpɳ3g&?TM%;V?rF<ճp-۝Ox.jD<ݚw2k|iQ{nUCnc0:Dec|_F>oTչ)jffz,۶hqWrWߩe46ϊFzɻ/gotZ؟tUVDuk~\Ýϕ;~#/yV ~Ks6g׸ek,{:ti7^kX2qMM=Oƴ/T{{uyUNj ]޲Cܪnh'U+0zxgjmZI\k8AG92>юmku䊨[vysMOıOXns{[ѱ_űm4z(c/u8\{:ÖG>"(3cocMߦ>/±+So/dr̯mD>fGƥۈ}2-sۊ=3WŸ?q62@~¸{mr}qۈy~.1{0.{pK.gXsyC=wx=ޅgrƅ+r n#ܒ;w] cFx/w>̝3'sIyq??<{^{Na\KH>=I.=I=I=1.y0[?{Ԁ\NsW=?pW l4l>?v] mZ}6ٯo}^zWW^¯_9pG8W˿zVc/{n9:_t<^WF]*\#Ug~k~&g[se3V >pgv_ݿj\8 n$s{>.=sYwys⻷gy/}ev(pݯI#KPGzѨrEyΑF~]DzLy~;Dn nۍLsvT%qq,2#2;' W⇱!#oc[<ߑ=.x%q{K.9iq>O7b D3<^xn.<9\^x/rc. '%~½*sl>c8|Й]3^lӞg>هgt}=s+̱Y]Ṉ !;c,oLgmrik3~zA|33.m>3Ǯ:s3&}Ox.2{>̱=̱'޵c:̱阿ݶ?pWmuc=̱{w!3Ƕݡzu;pؚϮ̪M>̱l͓g}Zg$h{̱k앝e̱O*|jW̱.k^uw3yB?s\72NJ+_̱b+vṉb+08J_KǑ9V=qg?Ocůb+X9V6ve?ϙc%.b X9V.c8=Nc%ckXy9Vx#r`gc"%Xy9Vx/rc 'ocUBQʼIc3~tgzḵ&)scOo89;ḇuÛg;ǀ3rӳقlpK\-68ss,u 9[Enconm6uځ9ݫgCn 9vh{m[n6T9]}8sɾXec[YV>c&d.9vzW;;n6p-Z8sWKj \9v}e g)p*B+3Ƕ=/} 9vw&9K7mp3yB?s\WJ+zz`̱/Yc,s!r;0NJ"s9r;3ʸD>.̱m82ʸG>̱' sU~+~2NJF̱9sEq+qy1JEw̱)suq+<90 oḎ3 s*%X1Tc̱{dc'e'cU2<:9^e&4M0vzsp3_{_(gUd݁Mx K?;P#!&$$`;_;zc^|XlFc~~;߇|c_~$1v}:q;^EOu6mkҭ'1vU'6sy/06;F=լ16ڭf!g5t clءvp naZ16^~w ?8Ɔ_үck野᷵[ZclE-16⨖qqW˸s8e:F\2cj ZclR5q16p8WMs $Nv!q=\=<_؏3o!1oԷ݌wȭ?c|o8|oڦ"1OcGM)O>s"ˌGcRfA/=v(t;>qyٗ|?cK/,_y׀9xz|ާ {ܵ/?[w}}z+|{7]^ 1L-|={[5&wv,_;^2v>z">dǞFcg6o>wך;yʇw簓?\c?|بg(qv]ؐs(t clءvp 5naF16~t~od;Ɔ4OcïWᇍCFcly#16⢑qq8rkd9F62Nc#׎FclL#q16pi(q16pl(q16po(q16pr0q11^XF<>23Vב%hyN}eʳ2)uvkekihe"Wu}ߪoUf^};hw5jQ ,0/fh\^z˗^J4j޸|WIF7Ȩ=FK_y'&7':ȺFpn##+wx:k7[7ۄ-֛<}:Sg|`=?$2}Ͽwʷ_v^tyQ=tNqB+;Fk F$((>RN-Jǿ切﯎&zuzqBNCY|۵Eo.ǽ=Na--[~Ӥ׫b_9QG,]? ~-?[z7QP5w͵BhuC{|? k瞩<9|?='Wm-DnQmL~Q+&_t2 L-~z"O{lN. Rҝ|?qJ"OmORߑ'l7.y ʡ-?Q)|.C~ SIQ;|?Y*|;OT`w |?*|~O ߩӶgt.?OuB|~ )m'E!҆~5mRyV_O~Bl}t(bOB]_zm6akOlӞOB?w Ubvp\dSvdS Y [&lւ'NR/-#-$'?8?'EԞo8)O )NR9V.>M'BVQ~*'TŨO=S'ە/=SR%*~OrW Xv)L#Oo 3;Il' C)#ȏL5Fi "OOAqB3'W o+3!Oq2|?=KH%$OƦ=iT0~F~ۛb2q~ z|Yr7~ c;ǁ?pts9`~]tRoz-/:V;ⁿψo@zw|Ytz|i]l}k]9..Ԇwl!.l: "?w|_OᓴtL"Z΁/[ԁ/ےځ ?w_}G~rW>'cN=LNΝ@ tN r@Ԡ'-tN vˁߩs:;5td:|~݁ߩ_Ayw!йhܡ|ܝ 4#u̝Gb1;́M/7m:w|eALOۣ?{;R;فvp\1nnoe~IP>pC~vu\O uKʓ;܁rx.[lE~~Lu]WmRL?ޮ| }_@:Gr8,ˁ/_"?w_D~j$wZ`2(ʖ;ނ/Lu;/$?w_K~ 0؍/ '?w_ONډ|.kL!?w_c@'Ƭ-~fy^ o~v|!?w_H~0ܭ|a,dsg@cUH=^XGKo>]/U=),<|_Y׋ߔ%s۫s֟Lʘ-{e{ֵ?_?]RɱwSeۣߗ>-qװ8>77Eۚ ޠ0&^cuYϼ~kFgã_u ֡'=" uQwwwEv]=:jy`ITxBP+ƭKZ\o\]ۯߕD uyp;W7/? ʾJsٺhNWm b+8~gOjWPFmUWPGUEWPFQGzp+(j;_Wq+(:&<7# ۦu4\y҇xy}]im7{j뿎+g~e=~:-cA,YfN[a/v'&,;96і?;7Oj,Se](xksɩnͪ[qC[VF/Y6 հf:nӧa=^9zRQUP䬠YAй:C d2V + +tXsSGHZXE=/!bȊzB&d26!lBVԩ~!~l !c YAM*{6إ9:ᛐ%k ўt؂'dCFʊ:oMA_oKWx~7N _?q>9`q-g9逩/mKpzq]/HM@vo+)'"}8tdO1}[G~M"ݷCꁇoNUݷ׼a3oOYPm)3ҋϸχN膶C tC[S-ٓ>a!<B my,NX mW2f3zy'HԄnhc$tjA7uow2v_?^ t^;S Z m|M'y76WSA膶Sd&Hcc7_q_c X =!8&Mx>I?lK~Ec8)_^aaJfجAfhrPͻo*Ug={ؠX~QLbuƸ]xLM_bu`U=[y\Uakq-M ȭc1.KŸ [V`S LcȞeOƋcBزN)uL[V`S |XƘ]ز6'+bS3' Ir1l 9OП)lx|r/`S ]oMu*=wicb6EE28-[)MQFY'JTY^2(,p -l 9$CHcaS)] imu"F w {᷎%1& fS㈇6z=;vi~A \/n/"?d>y%++Ϥ.I+tحcU7ehoTB&Ҹwpdw [XqO#ׄKY5lGpyA%Ss ?tbNZ9RnqSH6|cۍ>^m}w|#y8]{ :Ɲl㚴p򎙚ߑ*/gLEVїSؗ5'+xTk"}XA_B/#i#e_]gN3ЗV>C?Wa} K~KL+/%H+ tCK{/!3| } ZwqHcűZxB8їv5/s|zi^L}17yp(,b H DzKXD_B`ldRqG>ЗSsv餁1Kc }xz)wCDciЗ :ع褯 BC|aRkMxD=rٍ51/Ы /i͋G̗Ikm*1./!0pHW.Ac wW*[ߍwl:sxh+/9>-kcX+ƙ{ί#s8n gH{.z>Gv},v}vNZr|޲n^n^ov}N乁\ۂ<7pxny{n๊ƗƔH{sVrHcKci]'|mOK`m'뗩G29sRP|6kϻPN͆eODѡoRl\w+G"&+/"sRϹ\/N!ƕV.G(#nʑvGj;;r&>\^|3\ |3\\Sfؼx }6/w]0FS~'m\g ڂ'ϾMb- w5'%NjJZsdʦytWN{R8]\P/v:U0A}|p>&~$kbgb%tq |&_EZXAԊw,!_XA{+d)3MAM|}u>w35:prʷIbrʦky{/i3Ki#M i_3ԘH5&rN` e_ eG5֐8H5Vn;q]_N4.s]5FS ]N*TB[Uh7|@es9#Zer(˩-)IKY^AW^JZ} ĔuQ뷸rTﺸ<(OlXfr<s.'r1 xr 6콟5,;;4i/ڳCˎ?I׼넡|e;o<5<OM/ZE͎9WڪG[|ePG2z­z*2#b<uB$O=s )y1pvu85x[jϯM$Vw׺3m5sa/^ǡ~e)ZM_Mw]ontn^(|ᤣSKokiAm/^HmW^WënհYOÆ^ziy1K)ɁNئ6ٮaZ؂k' GH5Ȋ:k;bփ~EՏGE:dlAV2OېUr6RNK{od֣ 2!+ ېt؁gٸن>YAmȊzB6d2v + ݗnE4^>}Ԭx`w) y;<,=9 >q\>؄l>2RNEpXw&Khzg]is퐷m=6qj :o?cͷ`ot! ]^C[yEqj mχN5χN5膶`yoݠBC<ö<B6tC[ SF,|&c}ЖLj|myN膶ЖtgLO?d1a k۫;ض| :@5`-02xslXG}~/!-b1NsؔR/0Iag<6fu2{lF6]S{ a QLVݿwq ˉ2R! M<5 5uVȱH.?atb.F;i5IZd8&-k)tLP!cBزW,|XƘ m|胔D~EOYE)xl BN嫔~Jv[g6Eȣθk6t,Rܥ= ,RҞEiu:!>`SX'b6Eaia lL1}? xQWjņ1)t m4ruK imu"Fw {᷎%1&$3Rh⃶G@N./W,߸i}N>|;2yÕgRŤw]H:VϱmV7exm !K=d"5 w'[ [w{c|M~ v-8ss^:0ǀMC$S/67 a#}/zU 9_;m:|n$O4v®+;TagؖyƑc&KqUv#1!,b_ҋsKZ|H"iGSSK~$~ +-\S{1/}cM|yb߯/;X'$oIcQ91Siԫ+/WJ-B_Bfv¡e9D<X-LM-ȥyq[2iˤKL5\e_B6ݍc؈ks؄ϖ/++YO"~ȝPo=G[5>.;_~akz+i+u0Av3]u}]#x>{?~CҹuC.U[6w!CnBk oDͅmsxnhL^`,5FMke=W܁>JaGGZc.eӸLs_ع bVc=Xw9}zsX璚]ϻPN\/dwv ;_P r$b6ps,"-c,>ԑ;y>/`yoWXQõ'oׯ5x/dܩ ^&s~s~s~-Ü)Dke =>8B8Bk$=lcw7c>߯i\_l8B\N_r|kbn7Mie>RA9}z)ǠnRȗWHZm|)GbyoWyzXG5su.rel;Ku])~M6/: eSDZ>߼-Rt|r̐ok> slȉ:lqm:׾w^OاX{v}Yĵ-kn6-}W\[5:ϝ÷,BCظyh~Ft"ޮv5}o7&&N/}sy}?`4usy_[\sZ$k ZdMI)[Ȉ*i͑isͣIkg~Eg\~cߏceh>qܙk஗6kkP4M|[lI@9#..|8gCsGqZ`.k2ׅv1FoZ`9۸"+m&nkDyź6rf9wu$g{:rMבǯz |"u$^9F's"G-iٜs>m+9r\ϵVXun껶g\_PH۔S>L]\/2vx>(Šg=vp-@N]aEJyޔC}N6i| ^&F`"wEL]w_m,FJ9mȬ(5Cm-|lGHklInub8H֗y/ p>ʬAʬqrʬ1kgwy\~}vq)˩\U(˩\R.AZ96?P63LܯE\N]_l.=r*'<.rKʦ|kKY^AXFyib}S~E'w]R~q]\yZgqQB\']NEw9̸u9^1Gh݆c;:=cIXNޔo{o,<{`c煾}2l=^s/-k3\m$?Won1nʱ2Xj Pxn{xΛ'o?oE\]_L~6^UNν#+Sgtu-{~V9z)z8=o+k+?o+f-+-7o+j+7o+f-\Uhh,ܪ&Ͽ)y^!x+3\oȹvD|Bl3eD]A`ozJ\}Z`iopkۍ!ݳg/{}}vEw9ꡫɼ8y_TW`` < ᅲ+vU3J3&t)xwۿ gɒ%gy5N)͈f/ғ.?k>ULh5'ֈ;.Z94tjuJin;4?KKwEb Q' {v.+ c͋f&g(oS/q#WzOp' =9>5JO ߻΍ñjͿ͈N jy 6!ʠOCvѹ 'Ak2P_F_~pJ}!xcQg9pq36{ƻGz( m(zL:ƞzǕ.2}I3v4V͊[v=/<5L2Ko5 GӃ7 5'@I=_wd_^b*#Quz@CYbDA3Dݩa3aD:Ls¶=f5́9rǤPkSipD2NJ =hQ3ϮO_Eq-tJZ}J?5wY)ūcg0jN5DiU( x }זzv6[+zj4c*#}y`B;_Q+]σGcz#+Rkt-{Z4I5XfTdXYӰI|<P2x=0-l4?dZS"HlS2ml~EK-Uo8衕1NΈ|{4 kYf#_#׷~:ncf̋_X6&~F{'n3޵蚕A7ߥ2I{Qs #[j| vN[FoUѓR@;AZb4Z55K?creI d GgAGiȘvKF}jWK;IZr/oygS;k~LV_Lo2悇neˍPyZӋW L8z={J*'YtL7Sn-KdCMgr CMgrHdr2yCnfgObjsConfig-0^moConfigurationMgr_c@e04[QmoPartConfiguration_c moNodeName_cDefault@moVisualProperties_cSteel????defaultplastic???>MC:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\materials\color.p2m??o:o:@???B?e04[QDC???%XScene (Plain White)@ pwSceneData_cec:\program files\solidworks corp\solidworks\data\graphics\scenes\01 basic scenes\11 white kitchen.p2s Plain White11 white kitchen.p2l9Materials\miscellaneous\studio materials\shadow floor.p2mfloor0Materials\plastic\high gloss\default plastic.p2mceiling0Materials\plastic\high gloss\default plastic.p2mnorth0Materials\plastic\high gloss\default plastic.p2msouth0Materials\plastic\high gloss\default plastic.p2meast0Materials\plastic\high gloss\default plastic.p2mwest????'\images\textures\background\Kitchen.hdrGz???@@???@ ?TransparentFloor??6???R<SystemTexture>\graphics\Materials\miscellaneous\studio materials\shadow floor.p2mף0??'7 ף;??B?Ǿ9Ǿ>9Ǿ>9>Ǿ9>?G #?@ [@ [@ [@@@ [@@? [@@ [@66@?@ [@@ [@@@6@@6? [@@ [@@66??@ [@@ [@@6@@6@pB~@ =LCreated Ambient =LCreated ?PDeleted Directional1 =LCreated ?PDeleted Directional2 =LCreated ?PDeleted Directional3 =LCreated Equations b=LCreatedSensors ?PCreated Directional1 ?PCreated Directional2 &URCreated URModified NTModified ITModifiedSketch1 URCreated4Revolve1 URCreated5Mirror1 TCreated8 Favorites TCreated9History=LD moExtObject_cmoCStringHandle_cCJ:\Customer Solid STEP Files\MTD Disc couplings\MTD-20 SOLID.SLDPRTK MTD-20 SOLID URVT{ URNTPMC:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\materials\color.p2m??o:o:@???B?moUnitsTable_cmoLengthUserUnits_c F%u?(-DT!?U?(-DT!?moAngleUserUnits_c{Gz? (-DT!?moNumberUserUnits_c{Gz? (-DT!?moDensityUnits_c{Gz? (-DT!?U F%u?(-DT!?moFloatNumberUserUnits_c{Gz? (-DT!?moSpringConstantUnits_c{Gz? (-DT!?moUnitSysUnits_c{Gz? (-DT!?moForceUnits_c{Gz? (-DT!?moStressUnits_c{Gz? (-DT!?moGravityUnits_c{Gz? (-DT!?moLinearMotorUnits_c{Gz? (-DT!?moRotaryMotorUnits_c{Gz? (-DT!?moPowerUnits_c{Gz? (-DT!?moEnergyUnits_c{Gz? (-DT!? moTimeUnits_c{Gz? (-DT!?moFrequencyUserUnits_c{Gz? (-DT!?moUnitComponent_cgcCurvatureObject_c@@?@@333333??0޲moTransRefPlaneData_cS#g_P gcXhatch_cANSI31 (Iron BrickStone)? moMaterial_cmoDensityParameter_c@@@ uoModelData_cJgmoAtom_c@g55W W @f44 0' ' moRelMgr_cMagTech Drafting Standardd?v F%uz?h㈵>_>Y1\>h㈵>_iZ&? |r0?_iZ?Mb? mmmcmkmummnmsHzPaCalibri F%uj?MbP???tiP?R] k? F%uz?T? F%uj?{Gzt? F%u? F%uj?.X? F%uz?9{Gz?~jtx?ps-8R?0?? F%u?? F%u?rds F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u?{Gz? (-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u? F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u? F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u?K-Pw F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u?) F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u? F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u? F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u? {Gz? (-DT!?{Gz? (-DT!?Century Gothic F%uj??? CONTINUOUS CONTINUOUS? F%u?? F%u? | F%u?(-DT!?U?(-DT!?{Gz? (-DT!?Calibri F%uj?MbP??? CONTINUOUS CONTINUOUS F%uz? F%uz?Calibri F%uj?MbP???΄?΄?Xy&1l? F%uz?Calibri F%uj?MbP???΄? F%uz?Calibri F%uj?MbP??? F%uz?Calibri F%uj?MbP??? F%uz?Calibri F%uj?MbP????? F%uz?Calibri F%uj?MbP???y?Calibri F%uj?MbP???΄? F%uz?Calibri F%uj?MbP???y?Century Gothic F%uj???t?Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Mb?(-DT!?Calibri F%uj???Calibri F%uj???Century Gothic F%uj???Century Gothic F%uj???Century Gothic F%uj???Mb?(-DT!?Mb@?MbP?Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj??? F%uz?ti`? F%u?Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Calibri F%uj???Century Gothic F%uj???Century Gothic F%uj???Century Gothic F%uj???Century Gothic F%uj???Century Gothic F%uj???Century Gothic F%uj???Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP??? ư>ư>Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP???΄?XMbP?Invalid FontFaceMbP???Segoe UIMbP???Segoe UIMbP???Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP???Invalid FontFaceMbP???)Invalid FontFaceMbP???Q?Q?Invalid FontFaceMbP???5B ?ti ?ti0?ti0?ti@?ti0?ti@?ti ?ti0ti@?ti@ti@?ti@ti0?ti0ti0?ti0ti@?ti@ti0?ti0΄??ti ?ti0?ti0?ti@?ti@3Fti@?ti@ti@?ti@ti@?ti@ti@?ti@ti@?ti@RFߑ?RFߑRFߑ?RFߑRFߑ?RFߑb<9o949o:47:o:4:o;@ moEnvFolder_cOLights, Cameras and Scene@moAmbientLight_cOAmbient e04[Q333333? Ambient-1?0@moDirectionLight_cO Directional1e\M??UnNamed?0@m?Pⶒ@?"ͭ?O Directional2e\M{Gz???UnNamed?0@ Uor??+h?e04[QSU? (-DT!?X{Gz? (-DT!?Z{Gz? (-DT!?\{Gz? (-DT!?_{Gz? (-DT!?a{Gz? (-DT!?c{Gz? (-DT!?e{Gz? (-DT!?g{Gz? (-DT!?i{Gz? (-DT!?k{Gz? (-DT!?m{Gz? (-DT!?o{Gz? (-DT!?q{Gz? (-DT!?s{Gz? (-DT!?u{Gz? (-DT!?moView_c *Normal To??*Front??*Back???*Left????*Right????*Top????*Bottom???? *Isometric;f? ڿUy?3\2!?@Hy$y?;f ڿTy??? *TrimetricJ;'M?a^DOοJ0?vm? 1{?)VVݿ?'ݿ]NB??? *Dimetricul?k}+ CUUU?}+?S?UUU?Zhfֿ_? ӿX78??? 2lmoFeatColorTab_c)moSketchBlockMgr_c@e04[QL=2/9LUsDmmoAnnotationView_c*Top????*Right????*Back??? Notes Area??moPMarkRecord_c@e\mmoPrtExplViewManager_c@6eX7Config-0-ResolvedFeatures4.Config-0-LWDATA $Config-0-Partition&!2LConfig-0-GhostPartition0 }-moCommentsFolder_cOComments@e04[QmoFavoriteFolder_cO Favorites@8eX))6QmoHistoryFolder_cOHistory@9eX))6QmoHistoryFeatItemData_c@moCompFeature_cw&URmoSensorFolder_cOSensors@e04[QmoDocsFolder_cO Design Binder@e04[QmoDetailCabinet_cO Annotations@e04[Q??moSurfaceBodyFolder_cOSurface Bodies@ e04[QmoSolidBodyFolder_cO Solid Bodies@ e04[Q moEqnFolder_cO Equations@e04[QmoMaterialFolder_cOMaterial <not specified>@ e04[Q moRefPlane_cO Front Planee04[Q~,Rr~,Rr?P<moDefaultRefPlnData_c??~,Rr?~,Rr~,Rr?~,RrP<O Top Planee04[Q~,Rr3P>????~,Rr?~,Rr3P>?3P>P<O Right Planee04[QK-Pw~,Rr?3P>?????3P>?3P>~,Rr?~,RrP<moOriginProfileFeature_cOOrigine04[QsgSketch? sgPointHandlemoCompRefPlane_cw=L?emoProfileFeature_cOSketch1X\X9v?*)K?๻???7?8? sgExtEnt_cmoSketchExtRef_wmoCompSketchEntHandle_cw'=L\ Point1@Origin??r9>Z>N??#EҞf}q? ?*\(??#h8en??++n;FzQ? ? F%uj-V#Z7< ?H.!l[O sgLineHandle ?*\(?#EҞR'? sgArcHandle?Bf}q? ?Bh8en? ?#B !? ?r9>ZQ'? ?H.!>N? ?++nE !? ? F%uj;FzQ? ? F%uj6ʚ? ?ׁ6ʚ? ?(3Rq?`,)??ׁ`oR <  ??? ??? ? ? w=L\ Front Plane? ? ? ?? ? ?? sgCircleDimmoLengthParameter_cOD6@.X?- sgEntHandlew*,OD7@.h?.0w*,OD8@ti@?/0w*,OD11@.h?@0w?*,OD11@.h?A0w?*,OD11@.h?B0w?*,OD11@.X?C0w? sgPntPntDist,OD1@0? sgLLDist,OD1@$Y[?) V,OD1@B !? ) P,OD2@x_?!V,OD2@Z6?") V,OD2@R'?#) P,OD3@R'?$ V,OD3@Hpj@V?% V,OD3@ׁ?& P,OD4@B !?' V,OD4@0?( V,OD4@ F%uj?) P,OD5@.m8?*V,OD5@ Dݙ?+ V,OD5@ F%u?, P,OD9@QE ?:V,OD9@tg?;) V,OD9@6ʪ?<) P,OD10@6ʚ?=V,OD10@RE ?> V,OD10@ F%uz??                 moDisplayDistanceDim_c\?ۮ?0“??ư>ư>?moSkDimHandleValG2_cz a<?q8u?U?H.!>N?H.!l[O F%uj;FzQ? F%uj6ʚ??upgׁ?ׁ?moFavoriteHandle_cAׁ?ׁ?9?????u\? ?U'?ư>ư>? }t@?0@ e鄮? F%uj6ʚ? F%uj;FzQ?*\(?*\(?Bӆs<' F%uj? F%uj?A F%uj? F%uj?9??? If??uC\?9ٽYҶ?'??ư>ư>?\3&<?) {?뒆l?Bh8en?Bf}q? F%uj;FzQ? F%uj6ʚ??g F%u? F%u?A F%u? F%u?9?????umoDisplayRadialDim_c\?jYJ?9mݜ??ư>ư>?moSkDimHandleRadial_cR/r&`To?kQ^1@m3z؋?.X?#EҞf}q?#EҞf}q?/r&`To?' #h3?.X?C.X?.X?9?????u#EҞR'?Bf}q?\?n?/L??ư>ư>?Rh|RL,C?g@_ư>?R?Ƚ ?k}m#@jR{?ti@?++n;FzQ?++n;FzQ??Ƚ ?'i7ɯ?ti@?Cಁti@?ti@?9???tRim??u F%uj;FzQ?++nE !?moDisplayRevolveDim_c\?>yr?Do??ư>ư>? <MOD-DIAM>??B !?++n++nB !++n++nB !??gB !?B !?AB !?B !?9???ql$??u?D???* w~?.++n++n?\?=0?9E??ư>ư>? <MOD-DIAM>??R'?#EҞ#EҞR'᡿#EҞ#EҞR'??gQ'?R'?AR'?R'?9???8??u?Xԧ,??p;v|?AEҞ#EҞ?#X?̼u?jS?ư>ư>?"7 ?dXCû@ylֆ?ׁ6ʚ?ׁ`oR < F%uj;FzQ? F%uj6ʚ??<' F%uz? F%uz?A F%uz? F%uz?9??????u$X?I]?`'l?ư>ư>?" <MOD-DIAM>??6ʪ?ׁׁ6ʚׁׁ6ʚ??g6ʪ?6ʪ?Aເ6ʪ?6ʪ?9?????u??BZ??.󉖠? ׁׁ?(X?~^?1ءg??ư>ư>?R0Y<b?]l@.M;?.X?r9>Z>N?r9>Z>N?0Y<b?'u|\?.X?C.X?.X?9?????ur9>ZQ'?H.!>N?moSketchChain_c  w=L???imoRevolution_cORevolve1@4X\*)KfmoPerBodyChooserData_c moFaceRef_cω }Ô%IT}Ô%ITmoFromSktEntSurfIdRep_cmoFR_cILM URARDefaultFY4UR 4UR p }Ô%IT}Ô%IT4UR 4UR 4URmoBBoxCenterData_cPI&–?悠.$?}Ô%IT}Ô%IT}Ô%IT}Ô%IT"$&(PI&–?悠.$?À3>. moLineRef_ww&UR \)I?๻? vF'A<moRevEndSpec_c{Gz?{Gz?moDisplayAngularDim_c\? ?ư>ư>?moFeatureDimHandle_c@. AngleDim_cmoAngleParameter_cOD1@(-DT!@0MbP๻?MbP๻?๻? vF'A< vF'AMbP๻????Mb@?MbPMbPMb@'(-DT!@(-DT!@A9???Hf??uMb@Mb@?Mb@Mb@?moMirrorSolid_cOMirror15X\*)KgÀ[gf?moCompSolidBody_cwff }Ô%IT}Ô%IT4UR4URf4f{ moPlaneRef_ww=L\Gɫs ȶ?Gɫs ȶ*\(?*\(??moMatrixIndexHelper_c suUIntArrayEwffHf4#qځHX4x|UEτP!OTDbTPz(BBU|$@ $m.Vtuu׿o_,EA]~ܛ#1q?G9w~3os3fHtdi͛ӫҊczUVZʊ⒲^kK*P>xHF ʞU- :xp)trDowˑrGKzS=wT:c8g۰[*zl~ͷ8;TdtVܵu-32ozYϭ,Ԏo)wV7sko`Oj {Gfkj. Mz:m,`IVm?SZ=*3̦3q+ȑgԅfjdJ(y(yGWn>};wY?x(­4Ho6V*mz[2yH |g~8ewXBQ,ZPZWGֻVņ%P"D,B6&xMQXܸƗr#kӣ_-O>& B.&B_S(T@![;%=u ƎfBa"n(AZPjUGECXӍ5r >j}cpn(LŎBD&s5S-htG&"20b׃u]Uz _pdo{5)nU?9]} * ~:ǩ?f3'.x,62L'G Xi ^mu~Wr"_wJ.afM~M @ԃPփ(r-s$4`>>C~\Cp !~^K-Db@t*"ah":$סZ/ 1)@ӂz"jtU{4B)b,)AJ %K/*I a\G'1{4¤jY2YJ1*C|+a51&nAa0~֏.ӣnv0ZLV28FZx/W0Z!+a7`קoH[KRhhyȠ*:Z>Y0YIY1׆_xyO. t2dTjte5fèJ/4¤ BY2FOjD7k0 &[h@[fQ`iɺ6 8FZ fuLk-x=GGfgT[yy~ Ja[ 7\.9kw5/#eJ]'vPdm9%Pw~ /k!s&]H TNvꢓDn\3dxZͬ(QOE?8gB*{FCJ 6 6VNWQIB>@hB&*no,lUi&[L!筛6Hmzpڊ^s|r wi{(~}Qp9hBλŽdҀ7罃~@ לJ(w4!)h[w;z#H}L !r~X-?ƍ?@bG!"p)g-?Deb'*#sg+if3)_Wf|F3 tIvɳ}.`M?g-!לȉ5xt' Sb.ߺZՠ`8hw|1srk@{/ t͕kjU~Y!wqРr3%?NMri $vqiEP}b^jà{MklMAъmAYM;VKTVAZ^R$Wj:AM 6馣 JmnAў|NTSM'D:Mś!&`26iAPDI7ؠZA;c{7pРoљ]ж MD:9{HsA#ךà)+6 zfk@z e7;HlnT5aPYPtM̛sX4bcnwAjPLݎ%>ΘǵN`Os`w,kLm0R05u5'|`GKb> FR}92dOQt̴F4`ѦMc*癣Cc v~$s,]y(ݹ>C:#;o о<\܎Q^Yhg-ISF ]ۅ2CMOm=_3ݳ9g nѝǘff[ I?3D 3Գs!oY }OK؃H*qaw1 = 'Dj+(ܻbFYѼ}u(?)[n1S৘QHGjLH0$e,Ǜl~{SHxv x~ ~kt1\? 3`h'<& llN,02S-43ݣ$YC n3MǟR{Q?wߋd̲fC^3dcx|߅|y?_3T3/0'z=wҜ5;RfǟW>ğse&?f.{-( kWb͢&ɜ.db׍9sR3X Jr9$s"XD`i,?L2ҧkF3XR-u&`uB3Xry$>&45,CN2`sl5э`|w>vw y={9׬v9yY7S bSdZk^$`UhR:ڂXŦc-n˽H2E`b|Ѕu5\-(ō7+Iพ0fI)nPxxi3!x_MĈ9 pq']H` 2Eᾧ_V,qRLG6L!2o!MB2 9wۨDķct.yБ^2`4o =xURh =Vw9vn6a}'ASILyލ2B0$ lMg.c [)yyC%PDsA&.$8]FXt]NHk?\dgq _ [|,3|I)?~tJ2K9G3˜Ya$C}Wi "22+E1?oK^ү}C˦M&?@ CDEFGHIJKLNOPQRSTUWXY^_`abcd~3DCCXmlContents  *G *GThirdPtyStore *G`ר*)ThirdPty *Gp*)SwDocMgrTempStorage( *G *GSWIFT 4)) 4))SwDocContentMgrInfo(View Orientation Data__ZLB6Zp*)p*)՜.+,՜.+,D՜.+,t0 0 ՜.+,՜.+,0 $4 @ L X d p MTD-20 SOLID1J:\Customer Solid STEP Files\MTD Disc couplings\ 1/5/2015Monday, AssyVisualData Biography*(HistorySwDocContentMgr - 4))`ר*)CMMotionLoadMapU"8CM_MOTION_LOAD_1"VisualStates__ZLB$M#Features__ZLB%&]Config-0-Properties( Animator__ZLBVSWA_SchedulesCimSwBrowserPart"<#qځHX xw|TU -!+'@H4 HCCIQ'd`2P{]mͮv`IJ{|>λeU,n]ٲ»]^pBQoG3x:=HS:ܖXӰWRV\\!Sdİny>۵OCgBp4 4gWکEFw4,Sa>zҤ3,iљHx< N-NX U"'Ocx*l p5\)Z2^<ς[wvGpY2ABs1-D8Te%GVU2^fK8>[R9Id^*O noFx&< ρ x^7&xB=]t.tt>t1|ClG??BďŸ^gܗ%%qDz~M|," -q ?~G<J{TNE?Cӎ0Fԉڑy;?bk89_3_\j"URTB\)ahH#t3s4& o1L]I 5cW!LR٭2]eMV)>i6%3U%2^q6mLfpa/L;>q@5C5fLd^{VAFHêmFV"dlD G5fp{݌2jy2rU'ٌ%c@&3`6#/a{݌)dE Wf3'2lOƹZ̘l!&2lʫK[͈l ;=Dဳtt:QQ ԎIIT |_t}NwÝ@6!+ jPd*.9^.{>廀kR`sf̲H9igl/Ղ ˷]Ħ#w݌ k¯~ɱߞ`JCv}G&vOl{/ 5xDAuPMv>n0}b C-vW#YkF {Xa JjsPa(%Pԧ.1|ZkTQc LPT ]a SbӪa*T."t~P#c`YCRJZ7be k(P*/ u1 +ڷ;6ýAw6y:N;9k E7Km4IzsHZfNB*O-Kv81ixf!T2G&?w^p D!O7)(oZ-VViy8sbpҵOXbtmQ!f +u_6z}C>|>?Aw?G_G1+JcA9ģhchJ<eO%hCipJN2+;Op,`,E%Qp!Z@\C^-!>D+OK= u>x b!U^a=\a5V9!?qIufg,pҞ½{o3Qi@Ch.-&z Gd *`3{?S,8]0a'HRIMgwjI<;beI:̄66fv0o~`@( DefinitionMTables__ZLB\KeyWords__ZLBBUser Units Table__ZLB,"#[P20='@WjRGB?|XbiԀ;?-7YAg?k՟? ??N=2 ʿO䕆?ɟ_J?Ρt?k??778?GY?? moANSI_c moLineStyle_c CONTINUOUSSolid(@HIDDENDashed?PHANTOMPhantom?п?п?пCHAINChain?п?пCENTERCenter@п?пSTITCHStitch CHAIN_THICKThin/Thick Chain?п?пuiLineFontMgr_c' LinearDimExt uiLFConfig_c CONTINUOUS LinearDim CONTINUOUS ArcLenDim CONTINUOUSSketch CONTINUOUS Auxilliary HIDDEN ChamferDim CONTINUOUSBendDown CENTER Explodelines PHANTOMCosmeticThread DUMMYTHREADCallout CONTINUOUSHidden HIDDENAngOrdinateDim CONTINUOUSVisible CONTINUOUSDetail CONTINUOUSOrdinateDimExt CONTINUOUS Dimensions CONTINUOUSSection PHANTOM BreakLines HIDDEN ChamferDimExt CONTINUOUS Crosshatch CONTINUOUS ViewArrow PHANTOM AngleDimExt CONTINUOUSAdjoining Component PHANTOM TanHidden HIDDEN ArcLenDimExt CONTINUOUSEnvelopComponent PHANTOM DiameterDim CONTINUOUSAngleDim CONTINUOUSDiameterDimExt CONTINUOUS OrdinateDim CONTINUOUSAngOrdinateDimExt CONTINUOUS CalloutExt CONTINUOUS RadialDim CONTINUOUS TanVisible PHANTOM Centerlines CENTER RadialDimExt CONTINUOUSBendUp CENTERSpeedpakVisible CONTINUOUS DetailBorder CONTINUOUSuiUserModelEnv_c kmccleary c ;f? ڿUy?3\2!?@Hy$y?;f ڿTy??ٔ>??bl ????5alaprade{ J;'M?a^DOοJ0?vm? 1{?)VVݿ?'ݿ]NB???s-??^ ????5RAndrews jRGB?|XbiԀ;?-7YAg?k՟? ??N=2 ʿO䕆?ɟ_J?Ρt?k??778?GY?g????5moBomInfoMgr_c uoJournal_cDesign Journal.docOSMod@@AssyVisualData Biography*(WHistorySwDocContentMgr - 4))`ר*) moBiography_c04( Service Pack 3 "f#`C:\WINDOWS\system32\j C:\WINDOWS\j :J:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\08#C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j #C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j aJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Templates and Sheet Formats\Part.prtdot0804( * M{Kzh#gC:\WINDOWS\system32\j C:\WINDOWS\j J:\5#C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j #C:\DOCUME~1\alaprade\LOCALS~1\Temp\j aJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Templates and Sheet Formats\Part.prtdot5Wh#`%*j *j VJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Templates and Sheet Formats\5*j *j *5\( * [Q*y3*y3:J:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\y3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\y3EJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Part.prtdot3Js* y3* y3:J:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\ y3#C:\DOCUME~1\KMCCLE~1\LOCALS~1\Temp\ y3EJ:\BORDERS AND TEMPLATES\Solidworks Borders and Templates\Part.prtdot3\( * 7*'2*'2J:\Elecrtic Hysteresis\`o(*'2*'2*`o(r*(2*(2*Pi(*(2*(2*Pi(\( * * 2* 2%J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\0_* 2* 2*0_5|/*@ 2*@ 2%J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\_*@ 2*@ 28J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\MTD-20 SOLID.SLDPRT_\( * w8(*\ 2*\ 2* _*\ 2*\ 28J:\Sales Drawings\MTD Disc couplings\MTD-20 SOLID.SLDPRT _o_(*] 2*] 2* _*] 2*] 2* _X Service Pack 1 +tL))C:\Windows\system32\ȭ C:\Windows\ȭ0J:\Customer Solid STEP Files\MTD Disc couplings\ D[%C:\Users\RAndrews\AppData\Local\Temp\ȭ%C:\Users\RAndrews\AppData\Local\Temp\ȭCJ:\Customer Solid STEP Files\MTD Disc couplings\MTD-20 SOLID.SLDPRT D[k*)PC:\Windows\system32\ĭ C:\Windows\ĭ0J:\Customer Solid STEP Files\MTD Disc couplings\v5%C:\Users\RAndrews\AppData\Local\Temp\ĭ%C:\Users\RAndrews\AppData\Local\Temp\ĭCJ:\Customer Solid STEP Files\MTD Disc couplings\MTD-20 SOLID.SLDPRTv5SWIFT 4)) 4))SwDocContentMgrInfo(View Orientation Data__ZLB6Zp*)p*) !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ CDEFGHIJKLNOPQRSTUWXY^_`abcd~